Gamle Strynefjellsvegen - www.nasjonaleturistveger.no
 

Den over 100 år gamle vegen mellom aust og vest er ei oppleving i seg sjølv. Gamle handlaga murar av nøye tilhogge stein og lange rekkjer av stabbesteinar kjenneteiknar strekninga over fjellet. I gamle dagar var det mange ruter over fjellet som vart brukt til kløving og riding, men det var strabasiøse og tunge turar. Derfor vart det i 1881 bestemt å byggje veg, og rallarar frå Sverige og lokale krefter gjekk i gang med det tunge anleggsarbeidet. I 1884 stod vegen klar, og den ligg der framleis som eit minnesmerke over ei tid som har gått.

Grotli, ved den austre delen av vegen, var frå tidligare møtepunkt for reisande mellom aust og vest, og i gamle dagar kom mange cruiseturistar hit for å oppleve norsk fjellnatur. Vegen byr alltid på ein vakker køyretur og i sterke haustfarger er den i særklasse.

Nasjonal turistveg gamle Stynefjellsvegen går mellom Grotli og Videsæter. Strekninga er 27 kilometer lang.

Vegen er vinterstengt og er open frå tidleg i juni til snøen kjem.Informasjon om Nasjonal turistveg Gamle Strynefjellsvegen, pdf for nedlasting.

Reiseinfo Gamle Strynefjellsvegen

Nasjonal turistveg Gamle Strynefjellsvegen er stengt i vinterhalvåret  (se strekningskart der røde flagg viser hvor  strekningen er stengt). Strekningen er normalt stengt i oktober og åpnes igjen i juni.

Restriksjoner for buss: Strekningen har restriksjoner angående lengde på buss. Lengden er økt fra 12,4 meter til  maksimalt 13,1 meter og bussen skal være treakslet og med tvangsstyrt aksel.

For informasjon om overnatting, turforslag og tilbod om mat og drikke mm, ber vi om at spørsmål blir retta til lokale og regionale reiselivsaktørar. I menyen til venstre finn du nokre lenker som vi håper kan være til hjelp .

God tur!

Gamle Strynefjellsvegen, er betraktet som verneverdig. Et karaktertrekk ved vegen er utstrakt bruk av stabbesteiner, her ved Heillstuguvatnet sør for Grotli.

Foto: Vegar Moen
Gamle Strynefjellsvegen, er betraktet som verneverdig. Et karaktertrekk ved vegen er utstrakt bruk av stabbesteiner, her ved Heillstuguvatnet sør for Grotli.

Foto: Vegar Moen
Tallrike stabbesteiner Gamle Strynefjellsvegen.

Foto: Jarle Wæhler
Tallrike stabbesteiner Gamle Strynefjellsvegen.

Foto: Jarle Wæhler
Gamle Strynefjellsvegen med et av vegens karaktertrekk; tallrike stabbesteiner.

Foto: Jarle Wæhler
Gamle Strynefjellsvegen med et av vegens karaktertrekk; tallrike stabbesteiner.

Foto: Jarle Wæhler
Gamle Strynefjellsvegen i Videdalen med stabbesteiner, steinmurer og god terrengtilpassing.

Foto: Roger Ellingsen
Gamle Strynefjellsvegen i Videdalen med stabbesteiner, steinmurer og god terrengtilpassing.

Foto: Roger Ellingsen
Gamle Strynefjellsvegen i Videdalen. Veien preges av stabbesteiner og god terrengtilpassing.

Foto: Roger Ellingsen
Gamle Strynefjellsvegen i Videdalen. Veien preges av stabbesteiner og god terrengtilpassing.

Foto: Roger Ellingsen
Hjelledalen i Stryn, inngang til Nasjonal turistveg Gamle Strynefjellsvegen.

Foto: Helge Stikbakke
Hjelledalen i Stryn, inngang til Nasjonal turistveg Gamle Strynefjellsvegen.

Foto: Helge Stikbakke
Kveldssol på Skridulaupen, høyde 1961 m, midtsommers. Fra Grotli som er start på Nasjonal turistveg Gamle Strynefjellsvegen fra øst.

Foto: Roger Ellingsen
Kveldssol på Skridulaupen, høyde 1961 m, midtsommers. Fra Grotli som er start på Nasjonal turistveg Gamle Strynefjellsvegen fra øst.

Foto: Roger Ellingsen
Segestad; fråflytta gard på hylle 300 meter over Strynsvatnet. Flott fottur frå Hjelle (ved Nasjonal turistveg Gamle Strynefjellsvegen) via Glomnessætra, ein runde på 3 timar rask gange pluss pausar. Blir anbefalt som eit attraktivt tilbod for dei som vel å stoppe i Hjelle for kortare eller lengre opphald. Stien er også merka med skilt som viser til ei lita turbok med historikk, natur, flora, fauna etc.

Foto: Werner Harstad
Segestad; fråflytta gard på hylle 300 meter over Strynsvatnet. Flott fottur frå Hjelle (ved Nasjonal turistveg Gamle Strynefjellsvegen) via Glomnessætra, ein runde på 3 timar rask gange pluss pausar. Blir anbefalt som eit attraktivt tilbod for dei som vel å stoppe i Hjelle for kortare eller lengre opphald. Stien er også merka med skilt som viser til ei lita turbok med historikk, natur, flora, fauna etc.

Foto: Werner Harstad
Sykkelturistar på Nasjonal turistveg Gamle Strynefjellsvegen.

Foto: Jarle Wæhler
Sykkelturistar på Nasjonal turistveg Gamle Strynefjellsvegen.

Foto: Jarle Wæhler
Kart over strekningen med steder omtalt under menyen "Arkitektur". Røde flagg viser vinterstengte turistveger.

Ønsker du å planlegge reisen eller se på detaljerte kart, finner du lenker til kart og ruteplanleggere under menyen "Reiseinfo".
Oversikt over flere strekninger i samme region.

Ønsker du å planlegge reisen eller se på detaljerte kart, finner du lenker til kart og ruteplanleggere under menyen "Reiseinfo".
Den over 100 år gamle vegen mellom aust og vest er ei oppleving i seg sjølv. Gamle handlaga murar av nøye tilhogge stein og lange rekkjer av stabbesteinar kjenneteiknar strekninga over fjellet. I gamle dagar var det mange ruter over fjellet som vart brukt til kløving og riding, men det var strabasiøse og tunge turar.
Her finner du to enkle kart over strekning og region. Kart 1 gir en geografisk oversikt over strekningen. I regionen finnes flere Nasjonale turistveger. Ønsker du å besøke flere strekninger gir Kart 2 en rask oversikt. For nærmere planlegging av turen eller detaljerte kart, se lenker under menyen "Reiseinfo".
Gamle Strynefjellsvegen