Geiranger - Trollstigen - www.nasjonaleturistveger.no
 
Ei køyreoppleving langs ein tradisjonsrik turistveg i dramatisk vestlandsnatur med høge fjell, djupe fjordar og frodige dalar; vilt, vakkert og variert.  Historiske Trollstigvegen med 11 buktande svingar vart opna sommaren 1936, og i 2005 vart Geirangerfjorden innlemma i UNESCOs verdsarvliste.

Trollstigplatået framstår i ny og moderne drakt, med ein arkitektonisk heilskap i bygningar, stiar og utsiktsplattformer. Av alle flotte kjøreturar i verda tør vi påstå at Geiranger-Trollstigen ligg i elitedivisjonen.Turistnæringa i området har lange tradisjonar for å tilretteleggje og tilby turistane spektakulære møter med naturen.

Nasjonal turistveg Geiranger - Trollstigen går mellom Langvatn på Strynefjellet og Sogge bru i Romsdalen med ferje over Nordalsfjorden på strekninga Eidsdal - Linge. Strekninga er 104 kilometer lang.

Trollstigen og vegen mellom Geiranger og Langvatn er vinterstengt.Informasjon om Nasjonal turistveg Geiranger-Trolstigen, pdf for nedlasting.

Presentasjon av Nasjonal turistveg Atlanterhavsvegen og Nasjonal turistveg Geiranger - Trollstigen på Youtube.

Reiseinfo Geiranger - Trollstigen

På ein del av strekninga må det nyttast ferje. Ved å klikke på den aktuelle ferjestrekninga, kjem du til val av ruteopplysningar.

Det er ferje på strekninga Eidsdal - Linge.  Ønskjer du fleire opplysningar om ferja, finn du lenker i menyen til venstre.

Gudbrandsjuvet Kafé er normalt open i perioda 1. juni -1. september.
Trollstigen Kafé er normalt open i perioda mai - 15. september.

Delar av Nasjonal turistveg Geiranger - Trollstigen er stengt i vinterhalvåret (se strekningskart, røde flagg viser vinterstengte Nasjonale turistvegar. Strekninga Langevatnet -Geiranger er normalt stengt i november og opner i mai. Trollstigen er normalt stengt i oktober og opnar i mai.

Restriksjoner for buss: Strekninga i Trollstigen har restriksjoner angående lengde på buss, maksimalt 13,1 meter.

For informasjon om overnatting, turforslag og tilbod om mat og drikke mm, ber vi om at spørsmål blir retta til lokale og regionale reiselivsaktørar. I menyen til venstre finn du nokre lenker som vi håper kan være til hjelp.

God tur!

Trollstigen i måneskinn.

Foto: Jarle Wæhler
Trollstigen i måneskinn.

Foto: Jarle Wæhler
Bygninger og parkeringsareal på Trollstigplatået. I fjellet i bakgrunnen er Storgrovfjellet på 1629 meter.

Foto: Jiri Havran
Bygninger og parkeringsareal på Trollstigplatået. I fjellet i bakgrunnen er Storgrovfjellet på 1629 meter.

Foto: Jiri Havran
Fjellovergangen mellom Valldal og Trollstigen er ikke fullt 900 meter over havet, men er likevel preget av mye snø langt utover sommeren.

Foto: Jarle Wæhler
Fjellovergangen mellom Valldal og Trollstigen er ikke fullt 900 meter over havet, men er likevel preget av mye snø langt utover sommeren.

Foto: Jarle Wæhler
Geiranger har dagleg besøk av cruiseskip i sommarsesongen.

Foto: Jarle Wæhler
Geiranger har dagleg besøk av cruiseskip i sommarsesongen.

Foto: Jarle Wæhler
Frå stigninga opp mot Flydalsjuvet utsiktsplass. Kvanndalssætra med Laushornet 1502 m og Eidshornet 1629 m i bakgrunnen. Vi skimtar også stigninga opp frå fjorden vidare mot Gudbrandsjuvet og Trollstigen. Ørnesvingen utsiktsplass i øverste sving.

Foto: Roger Ellingsen
Frå stigninga opp mot Flydalsjuvet utsiktsplass. Kvanndalssætra med Laushornet 1502 m og Eidshornet 1629 m i bakgrunnen. Vi skimtar også stigninga opp frå fjorden vidare mot Gudbrandsjuvet og Trollstigen. Ørnesvingen utsiktsplass i øverste sving.

Foto: Roger Ellingsen
Kulturlandskap mellom bratte fjell. Opplendskedalen i Geiranger, innunder Dalsnibba.

Foto: Jarle Wæhler
Kulturlandskap mellom bratte fjell. Opplendskedalen i Geiranger, innunder Dalsnibba.

Foto: Jarle Wæhler
Utsikt gjennom skylaget frå toppen av Dalsnibba, 1476 m, ned på Nasjonal turistveg Geiranger-Trollstigen.

Foto: Steinar Skaar
Utsikt gjennom skylaget frå toppen av Dalsnibba, 1476 m, ned på Nasjonal turistveg Geiranger-Trollstigen.

Foto: Steinar Skaar
"Knuten", kjørbar sløyfe på den opprinnelige Geirangervegen fra 1889.

Foto: Jarle Wæhler
"Knuten", kjørbar sløyfe på den opprinnelige Geirangervegen fra 1889.

Foto: Jarle Wæhler
Utsiktspunktet Ørnesvingen høyt over Geirangerfjorden.
Arkitekt: 3RW; Sixten Rahlff

Foto: Jiri Havran
Utsiktspunktet Ørnesvingen høyt over Geirangerfjorden.
Arkitekt: 3RW; Sixten Rahlff

Foto: Jiri Havran
Utsiktspunktet Ørnesvingen høyt over Geirangerfjorden.
Arkitekt: 3RW; Sixten Rahlff

Foto: Jiri Havran
Utsiktspunktet Ørnesvingen høyt over Geirangerfjorden.
Arkitekt: 3RW; Sixten Rahlff

Foto: Jiri Havran
Trollstigen.

Foto: Steinar Skaar
Trollstigen.

Foto: Steinar Skaar
Trollstigen.

Foto: Werner Harstad
Trollstigen.

Foto: Werner Harstad
Fylkesveg 63 er vinterstengt stor del av året pga store snømengder og mange parti med rasfare. Her brøytes vegen tidleg i mai på dei høgstliggande partia ovanfor Stigrøra (Trollstigplatået).

Foto: Tore Humstad
Fylkesveg 63 er vinterstengt stor del av året pga store snømengder og mange parti med rasfare. Her brøytes vegen tidleg i mai på dei høgstliggande partia ovanfor Stigrøra (Trollstigplatået).

Foto: Tore Humstad
Brøytekanter på høyfjellsvegene er en attraksjon for mange, her ved Djupvasshytta.

Foto: Magne Flemsæter
Brøytekanter på høyfjellsvegene er en attraksjon for mange, her ved Djupvasshytta.

Foto: Magne Flemsæter
Kart over strekningen med steder omtalt under menyen "Arkitektur". Røde flagg viser vinterstengte turistveger.

Ønsker du å planlegge reisen eller se på detaljerte kart, finner du lenker til kart og ruteplanleggere under menyen "Reiseinfo".
Oversikt over flere strekninger i samme region.

Ønsker du å planlegge reisen eller se på detaljerte kart, finner du lenker til kart og ruteplanleggere under menyen "Reiseinfo".
Ei køyreoppleving langs ein tradisjonsrik turistveg i dramatisk vestlandsnatur med høge fjell, djupe fjordar og frodige dalar; vilt, vakkert og variert. Historiske Trollstigvegen med 11 buktande svingar vart opna sommaren 1936, og i 2005 vart Geirangerfjorden innlemma i UNESCOs verdsarvliste.
Her finner du to enkle kart over strekning og region. Kart 1 gir en geografisk oversikt over strekningen. I regionen finnes flere Nasjonale turistveger. Ønsker du å besøke flere strekninger gir Kart 2 en rask oversikt. For nærmere planlegging av turen eller detaljerte kart, se lenker under menyen "Reiseinfo".
Geiranger - Trollstigen