Dette er utan tvil ein litt meir dramatisk kjøretur enn det dei fleste er vant til, ja ikkje alle da, for det som kanskje er spesielt med å kjøre rundt i Norge er at det faktisk bur eller har budd folk overalt. Sjølv på den smalaste fjellhylla eller på den vesle knausen kan det vere bygt hus. Slik er vi knytta til landskapet og naturen gjennom busetjingar der vi har funne livsgrunnlag opp gjennom historia. Likevel vil nok dette være ein digresjon, for på denne vegen er det lett å tape seg i det spektakulære. Dette er ein veg kor det er lett å få høg puls, same om det gjeld dei elleve snirklete svingane i Trollstigen eller utsikten frå Ørnesvingen ned mot Geirangerfjorden. Denne vegen er ei heilt spesiell oppleving, frodige dalar, lune jordbærbygder, snaufjell og utkikkspunkt som gir deg både sug i magen og nokre av dei flottaste utsiktene Norge kan by på. Sjølve kjøreopplevinga er også noko utanom det vanlege, og kan nok til tider opplevast som nervepirrande. Her må konsentrasjonen vere på topp og som sjåfør vil du møte utfordringar på ein måte som verkeleg set ein spiss på opplevinga. Sett av god tid til turen, pausane er kjærkomne, same om du vil utfordre deg sjølv med ein topptur eller berre nyte synet. Det er så mykje meir å oppdage for kvar den som tar seg tid.

Historia

Trollstigvegen har i fleire hundre år vore viktig for ferdselen mellom Valldal og Åndalsnes. Først som ein sti, deretter som rideveg heilt fram til Trollstigvegen vart starta i 1916. Delar av den opprinnelege kløvstien er framleis synleg og farbar til fots. Det er eit spennande alternativ for alle som vil oppleve vegen slik den var i riktig gamle dagar.

Opplevingar 

Nokre av dei mest oppsiktsvekkande installasjonane vi har laga finn du på denne strekninga. Her er det utsiktspunkt som Ørnesvingen, Gudbrandsjuvet og Flydalsjuvet som lar deg sleppe til i naturen på heilt spesielt vis.  Med ferje på Geirangerfjorden kan du komme tett på dei kjente fossefalla Dei Sju Systre, Friaren og Brudesløret og samtidig oppleve dei mest berømte fjordane i verda. Geirangerfjorden er på UNESCOs verdsarvliste, og det er eit kvalitetsstempel som ikkje treng nærare forklaring.

 

Nasjonal turistveg Geiranger-Trollstigen går mellom Langevatn på Strynefjellet og Sogge Bru i Romsdalen. Strekninga er 104 km lang (veg 63). På ein del av strekninga må det nyttast ferje. Det er ferje på strekninga Eidsdal - Linge. Om du ønskjer deg eit fjordcruise bør du legge inn ferjeruta mellom Valldal og Geiranger som ein del av ein rundtur i verdsarvområdet, eller som ein etappe på vegen mellom Geiranger og Trollstigen. Her vil du få det beste av både fjord og fjell på ein og same dagen.

Delar av Nasjonal turistveg Geiranger - Trollstigen er stengt i vinterhalvåret. Strekninga Langevatnet -Geiranger er normalt stengt i november og opnar i mai. Trollstigen er normalt stengt i oktober og opnar i mai. 

Raude flagg i kartet viser kvar strekningen blir stengt.

Strekninga i Trollstigen har restriksjonar for lengde på buss. Maksimal lengde er 13,1 meter.I menyen under finn du nokre lenker som vi håper kan vera til hjelp. For ytterligare turistinformasjon ber vi om at spørsmål blir retta til lokale og regionale reiselivsaktørar.