Nordre Strond - Sognefjellet - www.nasjonaleturistveger.no
 
På denne reisa med lange ferdselstradisjonar mellom aust og vest, køyrer du over Nord-Europas høgaste fjellovergang på 1434 meter over havet. Sognefjellsvegen går frå frodige kulturlandskap i Bøverdalen i aust, via høgfjellsplatået med vidsyn til isbrear og mektige fjell, ned igjen gjennom dalar til det inste av Sognefjorden og stille bygder i vest. Vegen over Noregs tak byr ikkje berre på fjell, men også fjord og dal, og eit landskap fullt av kulturminner.

Lom stavkyrkje er eit av mange høgdepunkt på turen. Vegen var i gamle dagar ei viktig ferdselsåre mellom kysten og innlandet. Salt og fisk vart frakta austover, medan smør, tjøre og skinn gikk vestover. Frå gammalt av var det lurt av bønder og kjøpmenn å halde saman på turen over fjellet for ikkje å bli rana av fantar. I dag er det trygt å ferdast over fjellet, og spenninga langs vegen ligg no i møtet mellom storslått høgfjellsnatur, kunst og arkitektur.

Nasjonal turistveg Sognefjellet går mellom Lom og Gaupne og er 108 km lang.

Vegen over fjellet er vinterstengt, og tidleg i mai kan du oppleve opptil 10 meter høge brøytekantar.Informasjon om Nasjonal turistveg Sognefjellet, pdf for nedlasting.


Reiseinfo Sognefjellet

Nasjonal turistveg Sognefjellet er stengt i vinterhalvåret (se strekningskart, røde flagg viser vinterstengte Nasjonale turistvegar). Strekningen er normalt stengt i november og åpnes igjen i mai.

For informasjon om overnatting, turforslag og tilbod om mat og drikke mm, ber vi om at spørsmål blir retta til lokale og regionale reiselivsaktørar. I menyen til venstre finn du nokre lenker som vi håper kan være til hjelp.

God tur!

Nordre Strond på riksveg 15 vest for Vågåmo. Rv 15 er adkomstveg Nasjonal Turistveg Sognefjellet og Nasjonal Turistveg Valdresflye.

Foto: Jarle Wæhler
Nordre Strond på riksveg 15 vest for Vågåmo. Rv 15 er adkomstveg Nasjonal Turistveg Sognefjellet og Nasjonal Turistveg Valdresflye.

Foto: Jarle Wæhler
Rasteplassmøbler ved nordre Strond.

Foto: Jarle Wæhler
Rasteplassmøbler ved nordre Strond.

Foto: Jarle Wæhler
Detaljer fra rasteplass ved nordre Strond.

Foto: Jarle Wæhler
Detaljer fra rasteplass ved nordre Strond.

Foto: Jarle Wæhler
Kart over strekningen med steder omtalt under menyen "Arkitektur". Røde flagg viser vinterstengte turistveger.

Ønsker du å planlegge reisen eller se på detaljerte kart, finner du lenker til kart og ruteplanleggere under menyen "Reiseinfo".
Oversikt over flere strekninger i samme region.

Ønsker du å planlegge reisen eller se på detaljerte kart, finner du lenker til kart og ruteplanleggere under menyen "Reiseinfo".
Nordre Strond

Nordre Strond.

 Rasteplass med informasjon. Riksveg 15 er adkomstveg til Nasjonal turistveg Sognefjellet og Nasjonal turistveg Valdresflye. Arkitekt: Jensen og Skodvin. Foto: Jarle Wæhler.
Her finner du to enkle kart over strekning og region. Kart 1 gir en geografisk oversikt over strekningen. I regionen finnes flere Nasjonale turistveger. Ønsker du å besøke flere strekninger gir Kart 2 en rask oversikt. For nærmere planlegging av turen eller detaljerte kart, se lenker under menyen "Reiseinfo".
Velg en strekning