Oversikt over rasteplassen ved Grimsa bru. Foto: Harald Christian Eiken, vmproduksjon.no

Rast - To studentkonkurransar om rasteplassar, 6. februar – 31. mars 2023

Nasjonale turistvegar, Statens vegvesen inviterer studentar ved dei fire norske utdanningane i arkitektur og landskapsarkitektur – Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO), Bergen Arkitektskole (BAS), Noregs miljø- og biovitskaplege universitet (NMBU) og Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet (NTNU) – til to arkitektkonkurransar om rasteplassar.

Steinkorset ved Hesthamar rasteplass.
Steinkorset ved Hesthamar rasteplass. Foto: Therese Ruud, Statens vegvesen

Program

Program for studentkonkurransane 2023
Presentasjon AHO, BAS studentkonkurranse

Bildebank og vilkår for bruk
Bilder fra Grimsa
Bilder fra Hesthamar

Kartfiler for Grimsa 02032023
Kartfiler Hesthamar 13022023

Spørmål og svar

Litteratur

Nettside Nasjonale turistveger (NT)
https://www.nasjonaleturistveger.no/

Årsrapport fra NT
https://www.nasjonaleturistveger.no/no/om-oss/arsrapport/

Bøker i regi av NT

NT har siden 2006 gitt ut kataloger over prosjekter. Disse bøkene inneholder også artikler som presenterer og diskuterer prosjektet.

Trine Kanter Zerwekh, Thor Arvid Dyrerud, Jan Neste (red.), Nasjonale turistveger (Oslo: Press forlag, 2023).

Silja Lena Løken, Thor Arvid Dyrerud, Jan Neste (red.) Nasjonale turistveger (Oslo: Press forlag, 2016).

Nina Berre og Hege Lysholm (red.) OMVEG. Arkitektur og design langs 18 nasjonale turistveger.

(Oslo: Statens vegvesen, Norsk Form, 2010, 2013). 2010 utgaven laget til verdensutstillingen i Shanghai.

Nina Berre (red.) DETOUR. Architecture and design along 18 National Tourist Routes.(Oslo: Norsk Form, 2007). Utstillingskatalog til omreisende utstilling.

Nina Berre (red.) OMVEG. Arkitektur og design langs 18 nasjonale turistveger (Oslo: Norsk Form, 2006). Katalog til utstilling i Norsk Form, Oslo.

Bøker om kunstprosjektene

Alle kunstprosjektene langs turistvegene presenteres i monografier med artikler som diskuterer prosjektene.

Marianne Heier, Mirage, Gaularfjellet, (Oslo: Press forlag, 2016)

Jan Freuchen, Columna Transatlantica, Atlanterhavsvegen, (Oslo: Press forlag, 2015)

Peter Fischli. David Weiss, Rock on top of another rock, Valdresflya, (Oslo: Press forlag, 2012)

Mark Dion, Den, Aurlandsfjellet, (Oslo, Press forlag, 2012)

Steilneset, Varanger
Louise Bourgeois. Peter Zumthor, The Damned, the Possessed and the Beloved, (Oslo, Press forlag, 2011, 2016).

Andre relevante bøker

Reidun Laura Andreassen, Liv Helene Willumsen (red.), Steilneset minnested, kunst, arkitektur, historie, (Stamsund: Orkana forlag, 2017).

Nina Frang Høyum og Janike Kampevold Larsen (red.), Utsikter – Norge sett fra vegen 1733 – 2020,

(Oslo: Press forlag, 2012.) Denne utstillingskatalogen finnes også i engelsk utgave, Views, (Oslo: Press forlag, 2012.)

Per Roger Lauritzen, De 18 nasjonale turistvegene, (Oslo: NAF, 2014)

Cecilie Larvåg, Mil etter mil. Langs Norges Nasjonale turistveger, )Oslo: Scandinavian Vibe, 2021)

Et utvalg artikler fra aviser og tidsskrifter

Ingrid Helsing Almaas; «Nasjonale turistveger gir oss et falskt bilde av naturen», Harvest magazine, 15.11.2018.
https://www.harvestmagazine.no/artikkel/nasjonale-turistveger-gir-oss-et-bilde-av-naturen-som-ikke-er-sann

Ingrid Helsing Almaas, «Alene med naturen – ikke nå lenger» Arkitektur N, 2014, 07, 84–85

Ingrid Helsing Almaas, «Natur og kultur», Arkitektur N, 2012, 8. 9.

Tore Edvard Bergaust og Kristin Evjen; «Nasjonale turistveger – nasjonalromantikk i moderne innpakning». Plan, 2010, 3–4. 
https://www.idunn.no/doi/abs/10.18261/ISSN1504-3045-2010-03-04-03

Tore Edvard Bergaust; «Turistene serveres myter og landskapsvoldtekt», Nationen, 9.12.2018.
https://www.nationen.no/motkultur/kronikk/turistene-serveres-myter-og-landskapsvoldtekt/

Bertram Brochmann; «Nasjonale toalettbygg». Arkitektur N, 2019. 1. 
https://arkitektur-n.no/artikler/nasjonale-toalettbygg

Bertram Brochmann, «Nasjonale turistveger – en ny norsk nasjonalromantikk», Arkitektur N, 2009, 1, 61–63.
https://arkitektur-n.no/artikler/nasjonale-turistveger-en-ny-norsk-nasjonalromantikk

Bertram Brochmann, «Norsk natur, vindmøller og rasteplasser», Arkitektur N, 2007, 4, 32–34.

Gaute Brochmann; «Årets mest tiltalende arkitektur er 54 steinblokker halvveis under vann». Morgenbladet, 15.11.2022
https://www.morgenbladet.no/kultur/kommentar/2022/11/15/arets-mest-tiltalende-arkitektur-er-54-steinblokker-halvveis-under-vann/

Gaute Brochmann, «På rett veg», Morgenbladet 24.4.2015.

Runar Døving, «Nasjonalistiske turistveger»,  Arkitektur N, 2012, 8.
https://arkitektur-n.no/artikler/nasjonalistiske-turistveier-om-regjering-av-turistenes-blikk

Karl Otto Ellefsen, «20 år på landeveien - Politiske strategier og faktiske resultater», Arkitektur N, 2018. 3. nr. 3 – 2018.
https://arkitektur-n.no/artikler/20-ar-pa-landeveien

Karl Otto Ellefsen; «På gal vei», Morgenbladet, 15.05.2015 https://www.morgenbladet.no/ideer/debatt/2015/05/15/pa-gal-vei/

Karl Otto Ellefsen, «Infrastruktur på omveg. Arkitekturen langs norske turistveger», Nina Berre og Hege Lysholm, red., OMVEG. Arkitektur og design langs18 turistveger. (Oslo: Statens vegvesen, Norsk Form, 2010) 17–28.

Erling Dokk Holm, «Veien til nasjonens ende», Arkitektur N, 2012, 8.
https://arkitektur-n.no/artikler/veien-til-nasjonens-ende

Erling Dokk Holm, «Fagert ved veien», Arkitektur N, 2008, 06, 9–11.

Janike Kampevold Larsen, «Curating views: The Norwegian Tourist Routes Project” I Mari Hvattum, Brita Brenna, Beate Elvebakk og Janike Kampevold Larsen (red.), Routes, Roads and Landscapes, (Farnham: Ashgate, 2011)

Einar Bjarki Malmquist, «Farlig paradis», Intervju med Reiulf Ramstad om prosjektet på Trollstigplatået, Arkitektur N, 2010, 04, 26–29.

John Ødemark, «Cultural Difference and Development in the Mirror of Witchcraft. The Cultural Policy of Display at Steilneset Memorial”, Nordisk Kulturpolitisk Tidsskrift, Vol 17, 2014, 2, 187–209.

Stein P. Aasheim, «Tivoli i Fjellheimen». Harvest Magazine, 2020, 07.10.
https://www.harvestmagazine.no/artikkel/tivoli-i-fjeellheimen

For spørsmål knytta til konkurransen ta kontakt med:

Fredrik Fløgstad
epost:

 

Noen spørsmål som vi har mottatt

Er konkurransen åpen for erasmus- eller utvekslingstudenter ved skolene å delta i?

Ja, konkurransen er åpen for alle studenter ved norske skoler dette semesteret.

Er det åpent for «hjelpelærere» og doktorgradkandidater å delta?

Konkurransen er kun for studenter opp til og med levert master-/diplomoppgave.

Is it okay to join when I am doing an internship and deferring my master degree of landscape architecture at AHO?

That’s fine.

Is it open for team entry or only individual entry?

You may form team or hand in alone. But can’t do both. Your name can only be associated with one entry for each stop.

Is each entry only allows entering one competition? Can the same person join both competition ? If yes, is it limited to same team entry?

You may hand in for both. You may form team or hand in alone. But can’t do both. Your name can only be associated with one entry for each stop.

Kan en delta om en ble uteksaminert i januar i år?

Konkurransen er kun for aktive studenter.

Spørsmål knyttet til kartfiler.

Det er stor forskjell mellom kartfilene, vi arbeider med nye filer.
Nye kartfiler for Hesthamar fra 13.02.23 kan nå lastes ned. 
Nye kartfiler for Grimsa fra 02.03.23 kan nå lastes ned.

Studenter kan om ønskelig lage egne kart gjennom karttjenester de har tilgang til.

I hvilken grad man kan foreslå endringer til oppmerket tomtegrense?

Dere står fritt til å utvide og strekke litt i avgrensingen, men toalettet må være plassert i tilknytting til parkeringsplassen. Vær også obs på at det er en sikkerhetssone rundt steinkorset, da dette er kulturminne.

Er det kulturminner man skal være oppmerksom på?

Vær oppmerksom på at det er en sikkerhetssone rundt steinkorset, da dette er kulturminne.

Skal utsiktstårnet legges i tilknytting til fuglereservat?

Det er ikke fuglereservat i tilknytting til planområdet.
Tårnet skal vendes mot elv og landskapet for øvrig, nøyaktig plassering står studentene fritt til å velge.

Skal stien følge traktorvei?

Studentene står fritt til å velge trasé for stien til rundturen.

Finnes det verneområde for fugl ved Grimsa?

Det er oppgitt mangelfull informasjon angående fugleverneområde.
Det er ikke fuglevernområde ved eller i tilknytting til tomten.

Er det rom for å arbeide utenfor området som er merket i oppgaveteksten for Grimsa?

Man kan godt bevege seg utenfor den hvite linjen. Den er mer retningsgivende.

If it is okay to repurpose/relocate some part of existing design or as it is well functioned as mentioned in the brief and thus should be kept?

It is okay to keep the existing structures if you wish. The organisation of the parking works fine today, and the existing viewpoint is also a solid structure.

Skal eventuelle kunstige stier og tårn være universelt utformede på Grimsa?

Sti ut trenger ikke være UU (universelt utformet). Tilpassing av terrrenget er vurdert til å gi for store inngrep i naturen.

Hvordan forholde seg til sikkerhetsone i kommuneplanen og nærhet til elven for tomten ved Grimsa?

I forslaget trenger ikke studentene ta hensyn til sikkerhetssone rundt elv og arter i området.

Hva inneholder teknisk rom?

Teknisk rom inneholder normalt tanker, ventilasjon, vask, oppbevaring og noen ganger bakforet tørke- og såpebeholdere. 

Plassering er ofte mellom toaletter, eller bak. Det er litt opp til designet.