Tilbake til turistvegen

Attraksjon langs Gaularfjellet

Eikelandsfossen

Eikelandsfossen er ein av dei mektigste fossane i Gaularvassdraget. Fossen har i liten grad blitt brukt til vasskraft, kanskje fordi tilhøva for aurefiske er så bra.

Kamera ikon