Tilbake til turistvegen

Attraksjon langs Gaularfjellet

Fossestien

Fossestien langs Gaula-elva følgjer gamle stiar og stølsvegar frå Gaularfjellet til Viksdalen. Stien er 21 km lang og passerar 14 fossar og 7 vatn. For å komme til turstien kan du parkere ved fire ulike stader: Eldal, Likholefossen, Longestølen og Torsnesstølen.

Kamera ikon