Tilbake til turistvegen

Attraksjon langs Gaularfjellet

Torsnesstølen

Marianne Heier sitt kunstverk Mirage består av ti brønnar. Den eine er plassert her på det ned børsrike Gaularfjellet. Dei ni andre er i Malawi, der tilgangen på vatn er mangelvare. Tittelen viser til eit optisk fenomen der lysstrålar blir bøygd slik at ting som i verkelegheita er bak horisonten blir synlege og verkar nære. I verket Mirage er vatnet både eit konkret element og ein metafor for fordelinga av ressursane i verda.

Brønnane i Malawi er etablert i samarbeid med UNICEF.

Ikkje tilgjengeleg for rullestol.

Kunstner: Marianne Heier
Kamera ikon