Tilbake til turistvegen

Attraksjon langs Jæren

Friluftsfyret Kvassheim

Kvassheim fyr blei sett opp i Ognabukta i 1912. Saman med Obrestad og Feistein fyr skulle Kvassheim leie skipstrafikken trygt forbi Jærkysten. Kvassheim var i drift fram til 1990. Fyret er restaurert og ombygd og inneheld utstillingar om redningshistoria og om naturen på Jæren og ein liten kafé.

Tilgjengeleg for rullestol.

Toaletta er opne heile året.

Kamera ikon