Sollia kirke i Stor-Elvdal fra 1738.
Sollia kirke i Stor-Elvdal fra 1738. Foto: Jarle Wæhler, Statens vegvesen

GPS, Sollia kirke:
61.7798027, 10.3964147

Delvis tilgjengelig for rullestol.

I 1720 ble det innført kirkeplikt to ganger i året. For innbyggerne i Setningsdalen var det lang vei over fjellet til Ringebu.

I 1732 innvilget kongen søknad om ny kirke, men innbyggerne i Sollia fikk ingen penger til å bygge. Bygdefolket stilte da selv opp med tomt, tømmer og stein til kirka. Den laftede tømmerkirka sto ferdig i 1738. Ved kirka ligger også en liten rasteplass med informasjon utformet av landskapsarkitekt Lars Berge.