Tilbake til turistvegen

Attraksjon langs Sognefjellet

Liasanden

Inne i furuskogen i Leirdalen i Lom finn du ein heilt annleis rasteplass. Her har naturen, trea som står der og terrenget fått bestemme korleis rasteplassen skulle utformast til minste detalj.

Kamera ikon