Tilbake til turistvegen

Attraksjon langs Sognefjellet

Liasanden

Inne i furuskogen i Leirdalen i Lom finn du ein heilt annleis rasteplass. Her har naturen, trea som står der og terrenget fått bestemme korleis rasteplassen skulle utformast til minste detalj. Toalettet er dessverre stengd frå midten av september til byrjinga av mai.

Tilgjengeleg for rullestol.

Kamera ikon