Tilbake til turistvegen

Attraksjon langs Jæren

Orre friluftshus

Friluftshuset ved Orrestranda på Jæren er eit informasjonssenter om friluftsliv og naturvern. Det er også eit kultursenter med konsertar, kunstutstillingar og andre kulturaktivitetar. Her er det gode tilhøve for parkering og kort veg til Orrestranda.

Kamera ikon