Målet med denne nettsiden er å informere om Statens vegvesens arbeid med Nasjonale turistveger. Vi ønsker å gi gode brukeropplevelser og god informasjon om ulike stoppesteder langs de 18 utvalgte strekningene.

Gi oss gjerne tilbakemeldinger på tekniske problemer, feil eller mangler på nettsiden. Alle henvendelser vil bli lest, men det er ingen saksbehandler tilknyttet tjenesten og henvendelser kan derfor ikke ventes å bli besvart.

Statens vegvesen bygger rasteplasser og utsiktspunkt. Vi ber om at spørsmål angående generell turistinformasjon rettes til regionale og lokale aktører.

Takk for at du tar deg tiden til å hjelpe oss.