Logo Nasjonale turistveger
Logo Nasjonale turistveger

Retningslinjer for bruk av varemerket

Statens vegvesen utvikler og forvalter 18 vegstrekninger i Norge til turistattraksjonen Nasjonale turistveger. For at vegfarende lett skal kjenne igjen attraksjonen Nasjonale turistveger har Statens vegvesen utarbeidet et eget designprogram. Hensikten med designprogrammet er å:

  • Skape en helhetlig og tydelig identitet i all visuell kommunikasjon
  • Bidra til at symbolet for Nasjonale turistveger blir et tydelig uttrykk som står for gjennomgående høy kvalitet i alle ledd av attraksjonen
  • Synliggjøre og kommunisere Nasjonale turistvegers kjerneverdier

En viktig del av arbeidet med å bygge merkevaren Nasjonale turistveger er å sikre riktig bruk av varemerket. Vi har derfor utarbeidet følgende retningslinjer for bruk av logoen og/eller bilder i annonsering eller annen markedsføring og profilering:

Logo

  • Varemerket Nasjonale turistveger med tilhørende logo kan kun benyttes av samarbeidspartnere som VisitNorway.com, destinasjonsselskaper, regionale og lokale reiselivslag til bruk i sin markedsføring av Nasjonal turistveger.
  • Statens vegvesen, Turistvegseksjonen skal godkjenne all ekstern bruk av varemerket (logo og symbol) for Nasjonale turistveger. Med ekstern bruk menes eks. lokale reiselivslags egne guider, brosjyremateriell, informasjonstavler, websider eller tilsvarende.
  • Varemerket Nasjonale turistveger med tilhørende logo (symbol) skal ikke benyttes i annonser eller annen form for markedsføring, uten avtale med Statens vegvesen, Turistvegseksjonen.
  • Logo (symbolet) er godkjent for bruk på trafikkskilt for å markere start, rute og utvalgte stoppepunkter etter nærmere angitte retningslinjer (NA-rundskriv nr 2010/3).

Bilder

  • En forutsetning for lån av Turistvegseksjonens bilder er at de brukes i artikler med omtale av Nasjonale turistveger. Vi vil forbeholde oss retten til å benytte artiklene, som referanser og eksempler på hva som skrives, på våre nettsider. Fotograf skal alltid krediteres og ved bilder av arkitektur skal arkitekt/ landskapsarkitekt også krediteres. Ved bruk av bilder på andre nettsider ønsker vi at det linkes til nasjonaleturistveger.no.

Kart

  • Våre kart kan ikke brukes videre i kommersiell virksomhet, på nettsider, brosjyrer eller i annet trykt materiell uten tillatelse fra Statens vegvesen. Kart over strekningene kan lastes ned, men er kun ment som reiseinformasjon.

Vi ønsker å inspirere samarbeidspartnere til felles innsats slik at Nasjonale turistveger framstår som en turistattraksjon med høy kvalitet også på tilhørende aktiviteter, opplevelser og service.

Statens vegvesen, Nasjonale turistveger
Hilde Margaret Strangstadstuen