Tidleg morgen over Sognefjellet.
Tidleg morgen over Sognefjellet. Foto: Werner Harstad, Statens vegvesen

Over Noregs tak

Den nasjonale turistvegen frå kulturlandskapet i Lom over høgaste fjellovergangen i Noreg til inst i Sognefjorden.

Innfallsporten til Jotunheimen har lange ferdselstradisjonar. Frå dei grøne engene og det frodige kulturlandskapet i Bøverdalen kan du ane dei mektige fjella i det fjerne. Langsamt stig vegen opp gjennom dalen. Det går oppover til toppunktet 1434 meter over havet, og gjer vegen til Nord-Europas høgaste fjellovergang.

På vegen vidare ned mot Sognefjorden viser fjellheimen seg frå si villaste side. Ut mot Gaupne går vegen heilt nede langs den vakre Sognefjorden der det klare vatnet endrar seg fra grønt til blått etter lys og ver.

Reiseinformasjon

Lengde
108 km
MOH.
0 – 1434

Nasjonal turistveg Sognefjellet går mellom Lom og Gaupne [55]. 

For syklisten: Sognefjellet er ein spektakulær sykkeltur med anbefalt start i Lom. Ver merksam på krevjande stigningar og ei bratt utforkøyring ned til Fortun. Strekninga fell saman med Nasjonal sykkelrute 6 som er planlagt mellom Røros og Hardanger. Delstrekninga langs Lustrafjorden er skilta.

Veg og trafikkinformasjon

Kartinformasjon

GPS, Lom:
61.831129, 8.554187
GPS, Gaupne:
61.395127, 7.303172

Gpx-fil til nedlasting for gps og navigeringsapp.
Fila har køyreretning frå Gaupne til Lom. Gpx-filer for alle Nasjonale turistveger. Eventuelle endringar av køyremønster må brukarane sjølv tilpasse.

Informasjon

Tømming av toalett frå bubil og campingvogn er ikkje tillate på våre toalett. Anlegget er ikkje konstruert for slik bruk. Næraste tømmeplassar er Vågåmo, Lom og Gaupne.

Vinterinformasjon

Opna:

Strekninga over fjellet mellom Rustasætre/Vegaskjelet til Turtagrø er stengd om vinteren. Tidlegare stengingar er 17. november til 17. desember. Tidlegare opningar er 12. april til 1. mai. OBS: Når vegen opnar kan han i ein periode vere stengd om natta og ved uvêr bli stengt på kort varsel. Tid for stenging og berekna opning kan ein sjå ved å klikke på snøikonet i kartet.

Opplevingar

Stavkyrkja i Lom er verd eit besøk, og er ei god markering på starten eller slutten av turen. Lom er blitt eit slags kulinarisk knutepunkt i Noreg der det ligg til rette for å få eit godt måltid med lokale råvarer og gode smakar.

Turtilboda i Jotunheimen er uendelege, og nesten same kor du stoppar kan du finne alternativ som passar alle. Ved det høgaste på punktet på Sognefjellsvegen, kan du følgje den gamle merka vardevegen frå Krossbu til Turtagrø eller gå ein tur på Mefjellstien som startar ved steinskulpturen.

På vegen vidare ned mot Turtagrø køyrer du forbi Fannaråken og Helgedalsnosi. Frå disse toppane får du storslått utsikt til dei villaste fjella i Noreg med 23 toppar over 2000 moh. Om du vil ha frodigare landskap finst det fleire turar i Fortunsdalen som slynger seg innover mellom dei høge fjella.

Nyttige lenker

De 18 nasjonale turistvegene

Nasjonale turistveger er kjøreturer gjennom vakker norsk natur. Opplevelsen forsterkes med nyskapende arkitektur og tankevekkende kunst på tilrettelagte utsiktspunkter og rasteplasser.

Se alle turistvegene