Liasanden rasteplass inne i furuskogen i Leirdalen, Lom.
Liasanden inne i furuskogen i Leirdalen, Lom. Foto: Trine Kanter Zerwekh, Statens vegvesen

GPS, Liasanden:
61.67986219, 8.22536575

Tilgjengeleg for rullestol.

Toaletta er opne frå byrgjinga av mai til midten av september. Tømming av toalett frå bubil og campingvogn er ikkje tillate.

Denne rolege, lune rasteplassen i skogen ved Liasand var den første rasteplassen som stod ferdig langs dei nasjonale turistvegane.

Inne i furuskogen i Leirdalen i Lom finn du ein heilt annleis rasteplass. Her har naturen, trea og terrenget fått bestemme korleis rasteplassen skulle utformast til minste detalj.

Etter å ha vore stengt eit par år, gjenopna Liasanden i juni 2024 med oppgraderte toalett, nye uteareal med sitjegrupper og betre fasilitetar for syklistar gjennom to le-skur.

Grusvegen inne i skogen er forma som ei «elv» som utvidar seg og smalnar av i samspel med terrenget. Som eit miljøverntiltak har Statens vegvesen stengt av skogen for bilkøyring og viser til felles parkering i aust. Derfrå kan reisande lett spasere inn og raste i rekreasjonsområdet.

Arkitekt: Jensen & Skodvin Arkitektkontor