Liasanden rasteplass inne i furuskogen i Leirdalen, Lom.
Liasanden inne i furuskogen i Leirdalen, Lom. Her er furustammene beskytta mot slitasje forårsaka av større bilar og campingvogner. Foto: Jarle Wæhler, Statens vegvesen

GPS, Liasanden:
61.67986219, 8.22536575

Tilgjengeleg for rullestol.

Toaletta er opne frå byrgjinga av mai til midten av september.

Inne i furuskogen i Leirdalen i Lom finn du ein heilt annleis rasteplass.

Her har naturen, trea som står der og terrenget fått bestemme korleis rasteplassen skulle utformast til minste detalj. 

Arkitekt: Jensen & Skodvin Arkitektkontor