På tilrettelagte stopp langs 18 Nasjonale turistveger får de vegfarende tilbud om rast, utsikt, trygge stier, toaletter og informasjon. Noen få steder tilbys det også matservering eller kioskvarer.

Disse praktiske behovene og hverdagslige utfordringene løses som arkitekturoppgaver, med respekt for den enkelte tomt og med utgangspunkt i stemningen på stedet.

I Norge har vi lange tradisjoner for å innpasse bygninger i krevende landskap og terreng. Denne tradisjonen har formgiverne ført videre i arbeidet med de mange prosjektene som er bygd langs turistvegene.

Arkitekturen skal legge til rette for og forsterke turistenes opplevelse av den varierte norske naturen. Samtidig skal arkitekturen være en attraksjon i seg selv.
Viljen til nyskaping, til å utfordre vante oppfatninger og utforske nye muligheter går som en rød tråd gjennom satsingen på Nasjonale turistveger.

Turistvegseksjonen i Statens vegvesen har så langt engasjert 50 arkitekter og landskapsarkitekter, både unge og etablerte, til å forme punktene langs strekningene.

I arbeidet har vi lagt vekt på de engasjerte formgivernes kreativitet og evne til nyskaping. Dette har resultert i en sjelden skaperkraft, og mange unge arkitekter har høstet stor anerkjennelse for sine turistvegprosjekter. Så å si alle er norske. Unntaket er den verdenskjente sveitsiske arkitekten Peter Zumthor.