«Turistvegarbeidet» er Statens vegvesen sin årlige rapport om framdrift, økonomi, virkninger og andre viktige tema i arbeidet med å utvikle, ta vare på og formidle attraksjonen Nasjonale turistveger. Rapporten tar for seg året som var og året som kommer. Mottakere er regjering og storting, samarbeidspartnere, offentlige og private aktører i inn- og utland samt media.

Turistvegarbeidet 2021 - 2022

Turistvegarbeidet 2021 - 2022