For å få kartlagt økonomiske effekter av turistvegsatsingen har analyseselskapet Menon Economics AS studert regnskapstallene til bedrifter langs de nasjonale turistvegene Atlanterhavsvegen og Ryfylke i 2020, Senja og Gaularfjellet i 2019 og Rondane og Varanger i 2017.

Resultatene er presentert i de tre rapportene «Effektmåling av Nasjonale turistveger». Disse dokumenterer at reiselivsbedrifter langs de analyserte strekningene har hatt en merkbart sterkere verdiskaping enn sammenlignbare referanser regionalt og nasjonalt. Veksten kommer etter at de viktigste kunst- og arkitekturinstallasjonene langs turistvegstrekningene er blitt ferdigstilt.

Effektmåling 2020 Atlanterhavsvegen og Ryfylke

Effektmåling 2019 Senja og Gaularfjellet

Effektmåling 2017 Rondane og Varanger