Turistvegseksjonen har et stort bildearkiv der du kan se bilder fra alle 18 turistveger. Samtlige bilder kan lastes ned i middels oppløsning. De fleste bildene har gps-informasjon med kartvisning. Bildetekstene foreligger bare på norsk.

Vi tilbyr også et godt utvalg av gratis bilder i høy oppløsning, de finnes under menyvalget Free Photos. Du vil bli bedt om å registrere navn, e-postadresse og hva bildene skal brukes til.

Vilkår

En forutsetning for gratis bruk av bildene er at de bare skal brukes i artikler og på nettsider med omtale av Nasjonale turistveger. Fotografens navn skal alltid være oppgitt og ved bilder av arkitektur skal arkitekt/ landskapsarkitekt også føres opp. Brukes artiklene til nettsider, ønsker vi at det lenkes til nasjonaleturistveger.no.

Alle opphavsmessige rettigheter vedrørende bilder i Free Photos, er klarert, og vi gir dermed ikke signerte tillatelser eller avtaler for bruk for disse bildene. For å vise hva media skriver om Nasjonale turistveger skal vi ha rett til å gjengi sitater og annet innhold fra artikler der bildene våre er brukt.

Aksepter vilkårene og gå til arkivet

Trenger du andre bilder enn de som tilbys under Free Photos, send liste med bildenummer til


Frid-Jorunn Stabell, ansvarlig bildearkiv.