Varanger Vegen til ishavet

En kjøretur i vekslende lys mellom hav og himmel på veg mot storhavet og et unikt klippelandskap.

Deler av vegen er stengt for vinteren! Se hvor i kartet for strekningen.
 • Lengde 160 km
 • 0 – 125 moh.
 • Vinterinfo

Havøysund Mot det ytterste nord

Et supplement til Nordkapp, med endepunktet Havøysund og øyene utenfor som et overraskende møte med et livskraftig samfunn på Finnmarkskysten

 • Lengde 67 km
 • 0 – 233 moh.

Senja Hav, fjord og fjell

Bilturen er en reise gjennom et skiftende naturlandskap med fjord, fjell og levende bygder i ly for storhavet.

 • Lengde 102 km
 • 0 – 284 moh.

Andøya Der havet går på land

På kjøreturen gjennom et landskap uten ly mot Norskehavet, blir fiskeværet Bleik et sterkt bilde på møte mellom mennesket og naturen.

 • Lengde 58 km
 • 0 – 66 moh.

Lofoten Langs tindeveggen i storhavet

En kjøretur gjennom et veletablert reisemål med storslått natur og levende kystkultur.

 • Lengde 230 km
 • 0 –72 moh.

Helgelandskysten Fra tinder og brefall til øyrike og frodig kyst

En kontrastfylt kjøreopplevelse i nærkontakt med kyst, bre og vakkert kulturlandskap med mye historie. Alternativ omveg til E6.

 • Lengde 433 km
 • 0 – 346 moh.
 • 6 ferjer

Atlanterhavsvegen Vegen i havet

«Vegen i havet» er den velkjente opplevelsen med bruer som bukter seg mellom holmer og skjær langs den barske Hustadvika.

 • Lengde 36 km
 • 0 – 25 moh.

Geiranger – Trollstigen I slyng langs stupbratte fjell

Ei køyreoppleving langs ein tradisjonsrik turistveg i dramatisk vestlandsnatur med høge fjell og djupe fjordar, som lokkar både bil- og båtturistar.

Delar av vegen er stengt for vinteren! Sjå kvar i kartet for strekninga.
 • Lengde 104 km
 • 0 – 1038 moh.
 • 1 ferje
 • Vinterinfo

Gamle Strynefjellsvegen Langs steinmurar og stabbesteinar

Den gamle bilvegen er eit historisk alternativ til den nye stamvegen over Strynefjellet.

Vegen er stengt for vinteren!
 • Lengde 27 km
 • 465 – 1139 moh.
 • Vinterinfo

Rondane Langs blå fjell

En kjøretur i nærkontakt med norsk natur i lett tilgjengelig grenseland mellom høyfjell og gammelt kulturlandskap.

 • Lengde 75 km
 • 694 – 1065 moh.

Sognefjellet Over Noregs tak

Den nasjonale turistvegen frå kulturlandskapet i Lom over høgaste fjellovergangen i Noreg til inst i Sognefjorden.

Delar av vegen er stengt for vinteren! Sjå kvar i kartet for strekninga.
 • Lengde 108 km
 • 0 – 1434 moh.
 • Vinterinfo

Valdresflye Der vegen svevar

Køyretur med vidsyn over fjell og vidde ved inngangen til Jotunheimen gjennom kulturlandskap med stølsdrift og tradisjonsrike turistbedrifter i høgfjellet.

 • Lengde 49 km
 • 885 – 1389 moh.
 • Vinterinfo

Gaularfjellet Frå Sognefjorden til Fosseheimen

Eit fredfullt alternativ til stamvegane frå Sunnfjord til Sogn. Langs verna vassdrag og stille fjordarm fram til turiststaden Balestrand.

Delar av vegen er stengt for vinteren! Sjå kvar i kartet for strekninga.
 • Lengde 114 km
 • 0 – 743 moh.
 • Vinterinfo

Aurlandsfjellet Snøvegen mellom fjordane

Frå fjord til fjord over eit goldt høgfjell der snøen set sitt tydelege preg og med utsikten over Aurlandsfjorden som grand finale.

Delar av vegen er stengd for vinteren! Sjå kvar i kartet for strekninga.
 • Lengde 47 km
 • 0 – 1308 moh.
 • Vinterinfo

Hardanger Fjell, fjord, fossar og fonn

Fleire køyreruter gjennom eit tradisjonsrikt reiselivsområde. Fossar og fonn er mektige kulissar som er oppsøkt av turistar i over hundre år.

 • Lengde 158 km
 • 0 – 274 moh.
 • 2 ferjer
 • Vinterinfo

Hardangervidda Frå høgfjellsplatå til vestlandsnatur

Ei kontrastfylt reise frå store vidder til møte med det vestlandske fjordlandskapet. Vøringsfossen og Måbødalen er ein barsk overgang frå aust til vest. 

 • Lengde 67 km
 • 0 – 1251 moh.
 • Vinterinfo

Ryfylke Langs frodige fjordar og nakne fjell

Køyretur i grensa mellom øyrike og heiar frå Lysefjorden til Sauda og på fjellovergang til Røldal.

Delar av vegen er stengt for vinteren! Sjå kvar i kartet for strekninga.
 • Lengde 260 km
 • 0 – 971 moh.
 • 2 ferjer
 • Vinterinfo

Jæren Høg himmel

Ei reise gjennom særprega kulturlandskap og idylliske kystbyar langs Nordsjøen.

 • Lengde 130 km
 • 0 – 274 moh.