Grusvei med kantstein.
Grusvei med kantsteiner. Foto: Jarle Wæhler, Statens vegvesen

Langs steinmurar og stabbesteinar

Den gamle bilvegen er eit historisk alternativ til den nye stamvegen over Strynefjellet.

Det er eit historisk sus over vegen som vart bygd med handmakt på slutten av 1800-talet. Vegen er ein attraksjon i seg sjølv og vitnemål om eit mesterstykkje innan ingeniørkunst frå ei svunnen tid.  

Gamle handlaga murar av nøye tilhogge stein og lange rekkjer av stabbesteinar kjenneteiknar strekninga over fjellet. Turistvegen mellom Austlandet og Vestlandet vart freda i 2009.

Reiseinformasjon

Lengde
27 km
MOH.
465 – 1139

Nasjonal turistveg Gamle Strynefjellsvegen går mellom Grotli og Videsæter [258]. Den vesle staden Hjelle har og ein viktig rolle for turistvegen då gamlevegen starta ved brygga i Hjelle.

For syklisten: Gamle Strynefjellsvegen er ei relativt kort strekning med anbefalt start på Grotli. Deler av strekninga går på grusveg.

Veg og trafikkinformasjon

Kartinformasjon

GPS, Grotli:
62.013444, 7.630327
GPS, Videsæter:
61.937043, 7.264409

Gpx-fil til nedlasting for gps og navigeringsapp.
Fila har køyreretning frå Videsæter til Grotli. Gpx-filer for alle Nasjonale turistveger. Eventuelle endringar av køyremønster må brukarane sjølv tilpasse.

Informasjon

Tømming av toalett frå bubil og campingvogn er ikkje tillate på våre toalett. Anlegget er ikkje konstruert for slik bruk. Næraste tømmeplassar er Bismo, Lom og Stryn.

Vinterinformasjon

Opna:

Gamle Strynefjellsvegen er stengd om vinteren. Tidlegare stengingar er 15. september til 11. oktober. Tidlegare opningar er 15. juni til 29. juni. OBS: Når vegen opnar kan han i ein periode vere stengd om natta og ved uvêr bli stengt på kort varsel. Tid for stenging og berekna opning kan ein sjå ved å klikke på snøikonet i kartet.

Framkommelighet

Strekninga er tidvis smal og svingete og har restriksjonar. Køyretøy over 8 meter og med akseltrykk over 8 tonn får ikkje lov til å køyre Gamle Strynefjellsvegen på strekninga Grotli - Vestland grense.

Opplevingar

Då turismen tok til for fjordbygdene dei siste tiåra av 1800-talet, dukka tankane opp om ein køyreveg over Strynefjellet. I 1881 vart det difor vedteke å byggje ein veg. Folk frå Skjåk og omkringliggande bygder, svenske rallarar og anleggsarbeidarar frå Gudbrandsdalen arbeidde ti timar lange dagar for å gjera ferdig vegen i perioden 1889- 1894. Gamle Strynefjellsvegen er ein tidstypisk chaussé med handlaga murar og stabbesteinar i lange rekkjer langs vegen. Dette er autovern frå ei tid då hest og kjerre var vanlegare enn bil.

Landskapet rundt vegen byr på varierte fotturar. Gå langs dei mange fjellvatna, vandre på gamle ferdselsvegar eller ta ein fottur til ein av fjellgardane i området. Frå Gamle Strynefjellsvegen er det ein fin køyretur ned til Hjelle, den idylliske bygda ved Strynsvatnet nedst i Hjelledalen.

Nyttige lenker

De 18 nasjonale turistvegene

Nasjonale turistveger er kjøreturer gjennom vakker norsk natur. Opplevelsen forsterkes med nyskapende arkitektur og tankevekkende kunst på tilrettelagte utsiktspunkter og rasteplasser.

Se alle turistvegene