Jan Andresen

Ansvarsområde: Seksjonsleder
Mobil: 913 87 374
Epost:

Silje Myhre Amundsen

Ansvarsområde: Strekningsansvar Hardanger, Hardangervidda og Lofoten, plan- og prosessleder Torghatten (landskap)
Mobil: 975 22 979
Epost:

Lage Bakken

Ansvarsområde: Byggeleder turistvegprosjekter i Sør-Norge
Mobil: 918 19 698
Epost:

Harald Bech-Hanssen

Ansvarsområde: Stedfortreder for seksjonsleder, handlingsprogram, budsjett, økonomistyring, avtaler m.m.
Mobil: 995 52 552
Epost:

Hugo Fagermo

Ansvarsområde: Strekningsansvar Andøya, Senja og Havøysund, byggeleder turistvegtiltak Nord-Norge, oppfølging drift og vedlikehold av turistvegstrekningene i Nord-Norge
Mobil: 478 83 950
Epost:

Fredrik Fløgstad

Ansvarsområde: Strekningsansvar Ryfylke, Jæren og Varanger, sekretær for arkitekturrådet, fagansvar møbler, utstyr og skilt
Mobil: 975 40 823
Epost:

Lars Grimsby

Ansvarsområde: Strekningsansvar Helgelandskysten, plan- og prosessleder Torghatten (bygg)
Mobil: 926 05 318
Epost:

Werner Harstad

Ansvarsområde: Strekningsansvar Sognefjellet, Gamle Strynefjellsvegen, Valdresflye, Rondane, Gaularfjellet og Aurlandsfjellet, plan- og prosessleder Gjende
Mobil: 952 76 094
Epost:

Arnt Roar Solbakken Musdalslien

Ansvarsområde: Grunnerverv, grunneierkontakt og oppfølging av kontrakter
Mobil: 950 52 166
Epost:

Per Ritzler

Ansvarsområde: Presse- og mediekontakt, internasjonalt arbeid, formidling
Mobil: 911 04 480
Epost:

Lars Erik Rødstøl

Ansvarsområde: Strekningsansvar Atlanterhavsvegen og Geiranger - Trollstigen, oppfølging drift og vedlikehold av turistvegstrekningene i Sør-Norge
Mobil: 977 70 079
Epost:

Frid-Jorunn Stabell

Ansvarsområde: Bildearkiv og fotoforvaltning, fotograf, arrangementer, sosiale media
Mobil: 958 81 099
Epost:

Hilde Margaret Strangstadstuen

Ansvarsområde: Informasjonstavler, logoforvaltning/visuell profil, grafisk design
Mobil: 913 27 595
Epost:

Tonje Tjernet

Ansvarsområde: www.nasjonaleturistveger.no, nyhetsbrev, film, sosiale media
Mobil: 417 85 855
Epost:

Trine Kanter Zerwekh

Ansvarsområde: Reiselivskontakt, profilering, formidling, sosiale media
Mobil: 908 61 685
Epost: