Nasjonale turistveger er et landsdekkende arbeid med Vegdirektøren som attraksjonseier. Det daglige arbeidet er lagt til seksjonen Nasjonale turistveger i Divisjon Transport og samfunn i Statens vegvesen. Seksjonen utvikler, tar vare på og formidler attraksjonen Nasjonale turistveger og holder til på Lillehammer med noen ansatte i vest og nord.

Statens vegvesen har knyttet til seg tre råd med eksterne deltakere som skal sikre høy kvalitet på turistattraksjonen Nasjonale turistveger:

  • Et arkitekturråd som bidrar til høy kvalitet på utsiktspunkt og rasteplasser og faglige vurderinger som skal sikre Nasjonale turistvegers egenart som turistattraksjon. I arkitekturrådet deltar arkitekt, landskapsarkitekt og bildekunstner.
  • En egen kunstkurator med bistand fra et kunstråd, som sikrer høy internasjonal kvalitet på kunstinstallasjoner langs Nasjonale turistveger. 
  • Et turistvegforum som målbærer turistvegsatsingen i og utenfor sine egne organisasjoner og bidrar til at Nasjonale turistveger benyttes aktivt som virkemiddel til verdiskaping i samsvar med målet for satsingen. Forumet er Statens vegvesens rådgivende organ i prinsippsaker for norsk reiseliv som angår Nasjonale turistveger, og følger opp at det langsiktige turistvegarbeidet videreføres som forutsatt. Forumet består av representanter fra norsk reiseliv (Innovasjon Norge, Norsk Reiseliv, Virke Reiseliv, Fjord-Norge, NordNorsk reiseliv, Visit NordVest, De Historiske Hotel og Spisesteder og Fjord Tours Group).

Ut fra målet om å skape en attraksjon med arkitektur og kunst som holder internasjonalt nivå, er det behov for høyt spesialisert kompetanse til både planlegging, kvalitetssikring og gjennomføring. Dette løses ved å sette inn de fremste fagfolka i landet, både fra Statens vegvesen og eksterne fagmiljø.

I turistvegarbeidet brukes spesialister på fagområder som arkitektur og landskaps­arkitektur, kunst, veg og trafikk, byggeteknikk, grunnerverv, reiseliv, grafisk design, web, plan- og prosessarbeid og bedriftsrådgivning.