Anleggsområdet med rasteplassen Bukkekjerka i bakgrunnen. Foto: Andøya Space

En romhavn er en oppskytingsbase for bæreraketter som skal løfte satellitter ut i bane rundt Jorden. Satellittene som skal skytes opp for Norge, brukes til blant annet kommunikasjon og jordobservasjon.

I år bygges den første oppskytningsrampen og tilhørende støttebygg. Basen som helhet vil være ferdig utbygd i 2025. Dette første byggetrinnet er ferdig i løpet av tidlig vinter 2022/2023.

Byggingen innebærer at et stykke av vegen forbi Børvågen er et anleggsområde. Her ferdes store lastebiler og andre maskiner. Det er derfor nedsatt fartsgrense gjennom byggefeltet, og vegen kan bli stengt i kortere tidsrom i forbindelse med lasting og lossing av maskiner og utstyr.