Steinene er fullt synlige ved lavvann og helt borte ved høyvann. Foto: Frid-Jorunn Stabell, Statens vegvesen

Tidevannsprosjektet på nye Trælvikosen rasteplass er en presis og horisontal linje av rektangulære steiner som er lagt ut over sandbunnen mot en holme og utsikten mot Torghatten. Steinene er fullt synlige ved lavvann og helt borte ved høyvann.

Foruten stegasteinene består rasteplassen av en nylagt gruset parkeringsplass, bord og benker og en sti ned til stranden med stegasteinene.

Trælvikosen rasteplass langs fylkesveg 17 i Brønnøy.
Trælvikosen rasteplass langs fylkesveg 17 i Brønnøy. Foto: Frid-Jorunn Stabell, Statens vegvesen

Snøhettas intensjon med tidevannsinstallasjonen er å markere den langsomme og skiftende naturen.

- Når havet trekker seg tilbake kommer den vakre sandbunnen fram med sine små spor fra fjæremark og snegler sammen med runde steiner i alle slags formasjoner, forteller Thea Kvamme Hartmann på Snøhetta.Noe annet blir det når tidevannet renner inn.

-Da skifter bildet og det samme gjør opplevelsen av landskapsrommet. Det går fort, samtidig som tiden føles å stå stille når vannet stiger millimeter for millimeter, forteller landskapsarkitekt Hartmann.

Bildet viser balansekunst på stegasteinene i fjæra ved flo sjø.
Balansekunst på stegasteinene i fjæra ved flo sjø. Foto: Frid-Jorunn Stabell, Statens vegvesen

Å etablere en sti av 55 tunge steiner i stadig stigende og synkende vannmasser krever god planlegging med tidevannstabellen som rettesnor, forteller Idar Flostrand i entreprenørfirmaet OK Kristoffersen.

-Det varierte med vær og vind, men vi fikk til rundt fire timer effektiv jobbing om gangen før flovannet jaget oss på land igjen, sier han.

Trælvikosen byr på flott utsikt mot Torghatten.
Trælvikosen byr på flott utsikt mot Torghatten. Foto: Frid-Jorunn Stabell, Statens vegvesen

Eilif Trælnes, ordfører i Brønnøy ser på den nye rasteplassen med sine kvaliteter med glede. -Nasjonale turistveger med sine prosjekter er viktige da de setter Sør-Helgelandsregionen på kartet både nasjonalt og internasjonalt.

-Dessuten er folk nysgjerrige på Trælvikosen, hvem har ikke lyst til å gå på vannet? spør Trælnes.

Arkitekt: Snøhetta - Landskapsarkitekt: Thea Kvamme Hartmann.