Brunstranda servicebygg. Illustrasjon: Studio Vatn & Jørgen Tandberg Arkitektur

Rasteplassen vil dermed være avsperret og stengt for publikum i anleggsperioden fram til årsskiftet.

Det eksisterende servicebygget på Brunstranda skal rives, og erstattes av et nytt bygg på samme tomt. Bygget skal bestå av tre toaletter og teknisk rom, samt et hvilerom med utsikt mot storhavet. I tilknytning til det universelt utformede bygget, skal utomhusanlegget utbedres med parkeringsanlegg, gangsoner, sykkelparkering og møblering.

Statens vegvesen beklager de eventuelle ulemper som kan oppstå for publikum i forbindelse med en avstenging av anleggsområdet. Midlertidig toalett for sommersesongen 2022 settes opp på Ramberg i samarbeid med Flakstad kommune.