Kunstneren har på oppdrag av Statens vegvesen omgjort en parkeringsplass langs fylkesveg 27 til et mosaikkverk på 260 m2 flatt på bakken. Foto: Harald-Christian Eiken (vmproduksjon.no)

Langs fylkesveg 27 gir flere mindre parkeringsplasser god utsikt mot Rondanemassivet. I arbeidet med et kunstverk langs vegen var det avgjørende for kunstneren å bruke en eksisterende plass for å unngå nye inngrep i naturen.

-Jeg foreslo å lage en mosaikk på Kjøllen, for å gjøre den litt uanselige p-plassen der til en severdighet i seg selv, forteller Faldbakken. Jeg ville lage et stort, horisontalt bilde som man kan stå på mens man tar inn utsikten. Mer som et stykke veidekke man kjører over, enn et verk man går rundt og ser på.

Matias Faldbakken under arbeid med verket "Skyldner".  Foto: Harald Christian Eiken (vmproduksjon.no)
Matias Faldbakken under arbeid med verket "Skyldner". Foto: Harald Christian Eiken (vmproduksjon.no)

Det ferdige verket er utført i lys og mørk granitt og er satt sammen av 26 000 sten á 10x10 cm, kunstverket er en monumental tegning i stein lagt av profesjonelle steinleggere. Arbeidet måler 20x13 meter.

-Med en mosaikk utplassert i Rondane får man et bilde gjort i sten; sten tilbakeført til fjellet, så å si. Det blir et materialbilde som tåler naturen, og som naturen tåler, kommenterer kunstneren.

Mosaikken som uttrykksform strekker seg flere tusen år tilbake i tid og er et av de eldste bevarte bildeformatene. Kjente mosaikker fra f.eks. Mesopotamia, Hellas, Pompeii og Herculaneum er ofte lagt på gulv og er bilder til å gå på.

Det ferdige verket er utført i lys og mørk granitt og er satt sammen av 26 000 sten á 10x10 cm av profesjonelle steinleggere.
Det ferdige verket er utført i lys og mørk granitt. Foto: Harald Christian Eiken (vmproduksjon.no)

«Skyldner» er kunstnerens tegning av en liten byste i tre som befinner seg i samlingen til Nasjonalmuseet i Oslo. Bysten er sannsynligvis et Kristushode fra 1100-tallet. Dette er et motiv Faldbakken har brukt ved flere anledninger.

Tittelen «Skyldner» bunner ifølge kunstneren i antagelsen om at det som holder mennesker på plass i et globalt, økonomisk samarbeid, kan være forestillingen om - og følelsen av gjeld.

-En skyldner er det samme som en debitor, det betegner en person som er forpliktet i forhold til et krav. En som har noe uoppgjort. De ulike tegningene jeg laget av (Kristus)hodet har vært mitt forsøk på å lage et ‘portrett av gjeld’, forteller Matias Faldbakken.

Kunstner: Matias Faldbakken
Entreprenør: Norheim Naturstein AS
Byggherre: Statens vegvesen