Kart over sti til hullet i Torghatten. Illustrasjon: Nasjonale turistveger, Statens vegvesen

Statens vegvesen bygger nå nytt servicebygg, ny parkeringsplass samt universelt utformet gangsti, benker, informasjonstavler samt nye stier og trapper utenfor og inne i Torghatthullet. Målet er å ferdigstille et helhetlig og tilrettelagt anlegg i løpet av 2024.