Foto: Dag Christian Ugseth, Møre og Romsdal fylkeskommune

Fjellet er vinterstengt, og det er ikke noe så langt som tyder på at noen var til stede da skredet gikk.

Ifølge geolog Halgeir Dahle i Statens vegvesen har raset kommet fra fjellet Bispen, som ligger nordvest av Trollstigenplatået.

Trollstigen kafé 21.04.2022. Foto: Dag Christian Ugseth, Møre og Romsdal fylkeskommune

Skredet gikk palmehelgen?

Skadene ble oppdaget torsdag 21. april. Raset har trolig gått i palmehelgen etter et kraftig snøfall.

Trollstigen er et av ikonpunktene i satsingen på Nasjonale turistveger og ble offisielt åpnet i 2012.

Statens vegvesen og vegeier Møre og Romsdal fylke arbeider nå med å skaffe oversikt over hva som har skjedd. Kaféen vil bli sperret av så snart det er mulig etter at vegen er brøytet. Fagfolk må undersøke bygget og vurdere skadeomfanget.

Det er ifølge Statens vegvesen for tidlig å si hvilke konsekvenser dette vil få for turistsesongen.

Trollstigen kafé 21.04.2022. Foto: Dag Christian Ugseth, Møre og Romsdal fylkeskommune

Skader på vegen

Også FV 63 i Trollstigen har fått skader av snøraset, som løsnet i Bispen, vest av Trollstigenplatået.

- Det har gått et stort snøskred på et sted vi ikke har sett før, sier byggeleder Roar Vikhagen i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Møre og Romsdal fylkeskommune har de siste dagene jobbet med å åpne Trollstigen etter vinteren. Det var i den forbindelse at det ble oppdaget at skredet var gått.

Hvor store skader det er på vegen, er for tidlig å si.

- Det blir noe reparasjonsarbeid både på vei, veikant og rekkverk. Også rekkverket på Stigfossbrua er skadet. Det samme gjelder oppmurte og støpte kanter langs vegen. Men omfanget av skadene har vi ikke oversikt over før snøen har tint mer og vi har fått ryddet mer snø av vegen, sier Vikhagen.

Trollstigen kafé 21.04.2022. Foto: Dag Christian Ugseth, Møre og Romsdal fylkeskommune

Utsatt åpning av vegen

- Hvilke konsekvenser får dette for åpninga av FV 63?

- Det blir forsinkelser, og ikke åpning av vegen for allminnelig ferdsel når den er ferdig snøryddet, slik vi pleier. For det blir en del reparasjonsarbeid som må gjøres uten biltrafikk på vegen. Hvor lang tid det vil ta, må vi komme tilbake til, sier Vikhagen.

Trollstigen er et av ikonpunktene i satsingen på Nasjonale turistveger. Arkitekt: Reiulf Ramstad Arkitekter AS. Foto: Trine Kanter Zerwekh, Statens vegvesen
Trollstigen er et av ikonpunktene i satsingen på Nasjonale turistveger. Arkitekt: Reiulf Ramstad Arkitekter AS. Foto: Trine Kanter Zerwekh, Statens vegvesen

Nasjonal turistveg Geiranger - Trollstigen, Trollstigen