Atnbrufossen ved fylkesveg 27 i Sollia.
Atnbrufossen ved fylkesveg 27 i Sollia. Foto: Jarle Wæhler, Statens vegvesen

GPS, Atnbrufossen:
61.85117623, 10.23388988

Delvis tilgjengelig for rullestol.

Toalettet er åpent fra midten av juni til midten av august. Tømming av toalett fra bobil og campingvogn er ikke tillatt.

Atnbru-området er et av de mest verneverdige kulturlandskapene i Innlandet.

Atnbru-området er et av de mest verneverdige kulturlandskapene i Hedmark. I den lyse bjørkeskogen ligger Fossehuset ved Atnbrufossen. Museet var tidligere et gammelt sagbruk med fløtningsanlegg og kraftverk, nå rommer det også utstillinger og konserter.

Landskapsarkitekt: LJB AS - Lars Berge