Eldhusøya

Eldhusøya, Atlanterhavsvegens største rasteplass, ligger vakkert til i havgapet.

Landskapsarkitekt:
Asplan Viak AS
Fullført:
2010
Eldhusøya gangsti. Foto: Roger Ellingsen, Statens vegvesen

Her har arkitekten lagt stor vekt på å legge til rette for funksjonshemmede og å gjøre få inngrep i terrenget. Utsiktsstien er laget av en rist i komposittmateriale som flyter over terrenget, fundamentert med pæler. Materialet er tilnærmet vedlikeholdsfritt. Fordi stien ikke ligger nede på bakken, unngår vi store inngrep i landskapet. Deler av øya er våt og myrlendt og sårbar for tråkk. Stien vil redusere slitasjen på terrenget og kanalisere ferdselen. Det er valgt mørk grå farge på komposittmaterialet som harmonerer med fargene i naturen. I tillegg til den svevende utsiktsstien er det reist et servicebygg som rommer kiosk, informasjon og toaletter. Frontveggene har linseformede vindu integrert i det svarte ytterpanelet med bølge/fiskemønstre. Parkeringsplassen er også rustet opp.

Arkitekt: Ghilardi+Hellsten Arkitekter


 

Eldhusøya er den største rasteplassen langs turistvegen og ligger vakkert til ved den karakteristiske Storseisundbrua. Det nye servicebygget med kafè, toalett og informasjon ligger lavmælt til i landskapet og har en fasade som minner om en sildestim. Rundt øya går det en 700 m lang sti som delvis svever over terrenget.
I utformingen av stedet er det lagt særlig vekt på terrengtilpasning og revegetering. Terrenget er rørt minst mulig og murer er unngått ved å renske og spyle eksisterende fjell. Videre er det tatt vare på mest mulig eksisterende vegetasjon rundt øya.

7000m2 er revegetert ved hjelp av tre ulike metoder. Der det ikke var fremmede arter, ble både toppjord og undergrunnsjord brukt om igjen. I store deler av det sydlige partiet er det hentet vegetasjonsmatter fra et såkalt donorområde med tilsvarende vegetasjon som finnes ellers på Eldhusøya. I tillegg ble det utarbeidet en ny revegeteringsmetode, der vegetasjonsmatter ble flyttet og etablert i skråning brattere enn 30 grader. Vegetasjonen trengte vanning de første årene, men har deretter klart seg selv. Resultatet har blitt en rasteplass som naturlig glir inn i det karakteristiske kystlandskapet.

Landskapsarkitekt: Ragnhild Næss, Asplan Viak AS

Til Eldhusøya