Gimsøystraumen

Her ønsket vi å kombinere et toalettanlegg som var tilgjengelig for turister i turistsesongen med et ungdomshus for helårsdrift.

Arkitekt:
Jarmund/Vigsnæs AS
Fullført:
2006
Gimsøystraumen bru.
Gimsøystraumen bru, Europaveg 10. Foto: Steinar Skaar, Statens vegvesen

Bygget har også en kafédel for drift i turistsesongen. Klimaet i dette området er tøft, vegetasjonen er lav og det store landskapsrommet stiller krav til utformingen. Arkitektene så for seg et bygg utformet som en stor stein, lik istidens kampesteiner som man ser rundt omkring i landet. Inngangen til bygget er godt synlig, nesten som en åpen munn som synliggjør det som er inni bygget.

Til Gimsøystraumen

Steinsdalsfossen

Steinsdalsfossen er en viktig innfallsport til Nasjonal turistveg Hardanger. Fossen er stor og mektig, men det er mulig å gå tørrskodd bak fossen.

Arkitekt:
Jarmund/Vigsnæs AS
Fullført:
2014
Brusende foss foran plattform med mange mennesker.
Steinsdalsfossen er på sitt største og flottaste i mai – juni under snøsmeltinga. Foto: Roger Ellingsen, Statens vegvesen

Steinsdalsfossen har stor trafikk gjennom hele turistsesongen og parkeringskapasiteten var for liten. I tillegg var den gamle stien opp til fossen preget av stor slitasje og dårlig stabilitet.

Området er oppgradert med en romslig parkeringsplass, nytt servicebygg med toalett og turistinformasjon. I tillegg er stien opp til fossen rustet opp og sikret. Servicebygget, med sine mange utradisjonelle vinkler rammer inn utsikten mot fossen. Bygningen og muren mot riksvegen er bygget i plateforskalt betong med en spesiell grønnfarge som harmoner med de vakre omgivelsene. Stien er utført som en eseltrapp og gir en behagelig vandring opp mot fossen.

Til Steinsdalsfossen