Gornitak

Navnet Gornitak (samisk Gorgŋetak) betyr oppstigning, stedet der du kommer på land og kan starte oppstigningen til fjellet.

Arkitekt:
Margrete B. Friis - Sivilarkitekt mnal
Fullført:
2006
Rasteplassen Gornitak på Nasjonal turistveg Varanger, Europaveg 75 ved Varangerfjorden. Arkitekt: Margrete Friis Landskapsarkitekt: Berg & Dyring.
Rasteplassen Gornitak på Nasjonal turistveg Varanger, Europaveg 75 ved Varangerfjorden. Foto: Ole Flatmark, Statens vegvesen.

Med utgangspunkt i det opprinnelige steinhuset som lå ved Nesseby i Varangerfjorden har arkitekten tegnet en rasteplass som gir nytt liv til huset som ble brukt til ammunisjonslager under 2.verdenskrig. Navnet Gornitak (samisk Gorgŋetak) betyr oppstigning, stedet der du kommer på land og kan starte oppstigningen til fjellet. Steinhuset er nå restaurert og inneholder toalett for rasteplassen.

Til Gornitak