Bukkekjerka

Ytterst mot havet står fyrlyktene og minner om tidligere fiskeaktivitet i området.

Arkitekt:
Morfeus Arkitekter
Fullført:
2018
Bukkekjerka toalettbygg og rasteplass.
Bukkekjerka toalettbygg og rasteplass. Foto: Frid-Jorunn Stabell, Statens vegvesen

Landskapet ved Børra har stor variasjon. Når du passerer portalen mellom Bukkekjerka og Børrafjellet åpner landskapet seg i et slettelandskap med fjellsiden som bakteppe, og du får et første glimt av den storslåtte tinderekken i nord. Ytterst mot havet står fyrlyktene og minner om tidligere fiskeaktivitet i området.

For å verne området syd for Bukkekjerka har vi valgt å plassere parkeringsplasser og servicefunksjoner i nord. Servicebyggets tette kjerne er selve toalettanlegget som er lokalisert i forlengelse av naturlige forhøyninger i terrenget. Inne fra toalettene har du utsikt til gravrøysa, storhavet og tinderekken i nord. Fra utsiden reflekterer speilglassvinduene det storslåtte landskapet. Beveger du deg mot toppen av Bukkekjerka kan du nyte utsikten fra en liten benk. Ved foten av Bukkekjerkas sydvegg har vi laget en rasteplass med benker som samspiller med terrengets formasjoner.

Rasteplassområdet kan benyttes som publikumsareal ved ulike samlinger, til historiefortelling, minnestunder, vielser eller konserter. Fra rasteplassen kan du gå ned til stranden eller følge fjellsiden til hulen mot vannet. Undervegs passerer du geologiske formasjoner med helt særegne mønstre i fjellet. Oppgåtte stier leder ut til fyrene, rasteplassområdet og til dels til toppen av Bukkekjerka og i retning Børvågen. Stien til fyrene er sikret med en smal klopp som leder deg tørrskodd ut til to ubetjente fyrlykter.

Til Bukkekjerka