Farstadsanden

Et verk om kommunikasjon.

Arkitekt:
Rever & Drage
Landskapsarkitekt:
Grindaker AS
Fullført:
2020
Toalettbygget på Farstadsanden i Hustadvika.
Toalettbygget på Farstadsanden i Hustadvika. Foto: Tom Auger, Rever & Drage AS

Farstadsanden er et mye brukt friluftsområde med stiforbindelse til Nordneset fyr og Julshamna. Eksisterende toalett var nedslitt og parkeringsplassen ved den vidstrakte sandstranden var for liten.

For å understreke de lange linjene i landskapet har vi satt opp et langsgående gjerde i kjerneved av furu og aluminiumsstolper. Gjerdet bidrar også til å strukturere parkeringsplassen, avgrense stien og for å redusere trafikken på vernet sanddyne/voll. Toalettet ligger godt synlig på parkeringsplassen, men skal ikke ta for mye oppmerksomhet fra det enkle gjerdet. Toalettbyggets plassering på plassen og rominndelingen var avgjørende for valg av den trekantede formen. Bygget har en fasade i sjøvannsbestandig aluminium. Området av er avgrenset med en traktorsluse i betong som kan løftes bort slik at traktorer kan passere men forhindre annen trafikk. Parkeringsplassen består av gressarmering som gir et vennlig uttrykk.

Landskapsarkitet for prosjektet: Grindaker AS

Til Farstadsanden

Sundshopen

Innsjøen Sundshopen består av en blanding av sjø- og ferskvann, såkalt brakkvann. Den trange kanalen til havet ligger ca. 1 km sørvest for badeplassen.

Arkitekt:
Rever & Drage
Fullført:
2023
Steinpir i vann.
Sundshopen rasteplass. Et sentralt element på stedet er en tradisjonell vorr av stein og tømmer som strekker seg fra land og ut til marbakken. Foto: Tom Auger, Rever & Drage Arkitekter

Ved flo fører den saltvann inn til Sundshopens flora og fauna, som blant annet rommer verdifulle undersjøiske ålegrasenger, fjærestarr (en gressart) storspove, sildemåke og forskjellige andre fugl og fiskeslag, som sammen utgjør et helt spesielt biologisk miljø.

Et sentralt element på stedet er en tradisjonell vorr av stein og tømmer som strekker seg fra land og helt ut til marbakken. Slike hellende brygger har historisk vært en del av kystlandskapet i Norge fra vestlandet og nordover.

Grunnen til at vorren er konstruert slik, er at man med et fast skrånende dekke som følger bunnens helling ut i sjøen, kan gå tørrskodd inn og ut av båt uavhengig av flo eller fjære. Spesielt relevant var dette før flytebrygger ble vanlige langs kysten. En vorr gir i tillegg skjerming for vind og bølger, noe en flytebrygge ikke gjør like godt.

De historiske kvalitetene ved slike byggverk er videreført ved at vorren her ved Sundshopen er bygget etter gammel praksis og håndverkstradisjon. Vorren fungerer også som en indikator på den varierende vannstanden i løpet av månedene og sesongene i Sundshopen.

Et annen særtrekk ved stedet, er det tette skogholtet med løvskog, omgitt av åpen dyrkamark. Skogholtet er tydeliggjort ved å legge stien til stranda midt i skogen. Toalettbygget med sitt moderne formspråk, bygget i aluminium, markerer inngangen til området. Adkomsten blir med dette gitt en tydelig retning, hvor man parkerer bilen i nordenden av området og går gjennom den tette skogen før man ender opp på den åpne sletten nede ved vannet.

Sittebenker er plassert omkring i terrenget slik at man skal kunne finne en god plass å sitte ut ifra sol, vind og værforhold i randsonen av skogen.

Prosjektet er et finstemt samarbeid mellom arkitekt Rever & Drage og landskapsarkitekt Eirik Dalland fra Grindaker AS.

Til Sundshopen