Fylkesveg 7698, Nasjonal turistveg Andøya, ved Børa med utsyn mot tindene i Vesterålen.

Nasjonale turistveger er 18 utvalgte vegstrekninger som går gjennom landskap med unike naturkvaliteter, langs kyst og fjorder, fjell eller fosser. Strekningene skal være et godt alternativ til hovedvegene og kjøreturen i seg selv skal være en god opplevelse.

Smakebiter

RAST - UTSTILLING OG SEMINARER

Nasjonale turistveger 30 år

Det er 30 år siden Statens vegvesen fikk i oppdrag om å se på kombinasjonen veg og reiseliv. Se informasjon om markeringen og påmelding her.

Ropeid rasteplass, Nasjonal turistveg Ryfylke.
Mot det ytterste nord

Havøysund

Et supplement til Nordkapp, med endepunktet Havøysund og øyene utenfor som et overraskende møte med et livskraftig samfunn på Finnmarkskysten

Kveldslys ved Selvika.
Hav, fjord og fjell

Senja

Bilturen er en reise gjennom et skiftende naturlandskap med fjord, fjell og levende bygder i ly for storhavet.

Utsiktspunktet Bergsbotn
Fra tinder og brefall til øyrike og frodig kyst

Helgelandskysten

En kontrastfylt kjøreopplevelse i nærkontakt med kyst, bre og vakkert kulturlandskap med mye historie. Alternativ omveg til E6.

Rodal i Brønnøy, med Torghatten midt i bildet.
Fjell, fjord, fossar og fonn

Hardanger

Fleire køyreruter gjennom eit tradisjonsrikt reiselivsområde. Fossar og fonn er mektige kulissar som er oppsøkt av turistar i over hundre år.

Steinsdalsfossen ved Norheimsund i Kvam kommune.

De 18 nasjonale turistvegene

Nasjonale turistveger er kjøreturer gjennom vakker norsk natur. Opplevelsen forsterkes med nyskapende arkitektur og tankevekkende kunst på tilrettelagte utsiktspunkter og rasteplasser.

Se alle turistvegene

Illustrasjon av parkering og rasteplass med sti ned til elva. Illustrasjon: Østengen og Bergo as. Illustrasjon Østengen og Bergo as