Vøringsfossen, Nasjonal turistveg Hardangervidda. Foto: Lage Bakken, Statens vegvesen

 

Åpningsprogrammet presenterer utstillingen, hva som er oppnådd, Nasjonale turistvegers betydning for reiselivet, reiselivsnæringens dilemmaer og tanker om vegen videre. Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård foretar den offisielle åpningen av 30-årsmarkeringen Rast.

Del 1:      Hva har vi oppnådd?
TIDSPUNKT  TEMA FOREDRAGSHOLDER
10.00–10.05 Velkommen Seminarleder Arne Hjeltnes
10.05–10.35 30 år langs Nasjonale turistveger Jan Andresen - Seksjonsleder Nasjonale turistveger (1998-2023)
10.35–10.50 Nasjonale turistveger - betydning for regional utvikling og reiseliv Erik W. Jakobsen - Partner og styreleder i Menon Economics
10.50–11.00 Nasjonale turistveger som arkitekturprosjekt Ketil Kiran - Sivilarkitekt og leder av Nasjonale turistvegers arkitekturråd
11.00–11.10 Nasjonale turistveger som kunstprosjekt Morten Kvamme - Kunstkurator og leder av Nasjonale turistvegers kunstråd
11.10–11.25 Steilneset minnesteds betydning i nasjonal og internasjonal sammenheng Liv Helene Willumsen - Professor emerita, Universitetet i Tromsø
11.25–11.45 Nasjonale utvegar til kunst og arkitektur Kjartan Fløgstad - Forfatter
11.45–12.30 Rast / lunsj  
Utstillingsåpning
TIDSPUNKT  TEMA FOREDRAGSHOLDER
12.30–12.40 Musikkinnslag Fantefølgjet
12.40–12.45 Velkommen Irene Alma Lønne - Rektor Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
12.45–12.55 Presentasjon av utstillingen Nina Berre - Kurator, Berre+Ellefsen. Curating Architecture & Urbanism
12.55–13.05 Åpningsord fra Statens vegvesen Ove Myrvåg - Direktør Økonomi og virksomhetsstyring, Statens vegvesen
13.05–13.15 Offisiell åpning av RAST Jon-Ivar Nygård - Samferdselsminister 
13.15–13.20 Musikkinnslag Fantefølgjet
13.20–14.00 Kaffe-rast og tid til å besøke utstillingen  
Del 2:   Nasjonale turistvegers betydning for reiselivet, dilemmaer og tanker om vegen videre
TIDSPUNKT TEMA FOREDRAGSHOLDER
14.00–14.30 Norwegian Scenic Routes in an International Context Terry Stevens - Grunnlegger og adm. dir. Stevens & Associates
14.30–14.45 Case Havøysund Tor-Bjarne Stabell - Gründer og fisker
14.45–15.00 Nasjonale turistveger - en gavepakke til reiselivet Nils Henrik Geitle - Adm. dir. De Historiske Hotel & Spisesteder
15.00–15.20 Dilemmaer i norsk reiseliv - og noen tanker om løsninger Kristian Jørgensen - Adm. dir. Fjord Tours Group
15.20–15.30 Oppsummering / avslutning Seminarleder: Arne Hjeltnes