Domen rasteplass og fuglekikkerskjul, Nasjonal turistveg Varanger. Arkitekt: Biotope. Foto: Biotope as

 

Arkitekturprogrammet gir et internasjonalt perspektiv på arbeidet, ser på turistvegsatsingen som et ledd i norsk arkitekturhistorie samt presenterer resultatet av fire arkitektkonkurranser og vårens designkonkurranse blant landets studenter i arkitektur og landskapsarkitektur. Som siste punkt på Arkitekturdagen reiser vi spørsmålet i debatt; nasjonalromantikk eller innovativ arkitektur?

Vinnerne av student- og arkitektkonkurransene er kåret. De presenteres her.

 

Del 1: Perspektiver
TIDSPUNKT TEMA FOREDRAGSHOLDER
    Seminarleder: Camilla Moneta
09.30–09.40 Velkommen Ingrid Dahl Hovland – Vegdirektør
09.40–10.00 Nasjonale turisveger, betydning for norsk arkitekturpraksis Adnan Harambasic – President Norske Arkitekters Landsforbund
10.00–10.35 Nasjonale turistveger sett utenfra Kjeld Vindum – Kunstakademiets arkitektskole, København
10.35–10.50 Rast  
10.50–11.20  The Landscape of the Scenic Routes Luis Callejas – Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
11.20–11.50 Nasjonale turistveger som norsk arkitekturhistorie Mari Hvattum – Arkitektur- og desinghøgskolen i Oslo
11.50–12.30 Lang Rast  
Del 2: Avgjørelse i konkurransene
TIDSPUNKT TEMA FOREDRAGSHOLDER
12.30–12.50 Musikkinnslag Fra Norges Musikkhøgskole
12.50–13.10 Vinnere. Konkurransene, arkitekturvurderinger i Nasjonale turistveger 2023  Ketil Kiran – Arkitekt og leder av arkitekturrådet i Nasjonale turistveger
13.10–13.30 Vinnere, studentkonkurransen i Nasjonale turistveger Kristine Jensen – Landskapsarkitekt Kunstakademiets arkitektskole
Del 3: Refleksjon
TIDSPUNKT TEMA FOREDRAGSHOLDER
13.40–14.10 The Intimacy of Place Deona Swager Florenca
14.10–14.40 Kvalmende nasjonalromantisk? Diskusjonene om Nasjonale turistveger Karl Otto Ellefsen, arkitekt B+E
14.40–15.30 Paneldebatt ledet av møteleder Gaute Brochmann, redaktør Arkitektur

Thea Kvamme Hartmann, Snøhetta

Tanja Lie, Lie-Øyen arkitekter, leder Rådet for byarkitektur i Oslo

Erling Dokk Holm, NMBU
15.45–16.15 Nasjonale turistveger som praksiserfaring Jan Olav Jensen, Jensen og Skodvin
16.15 Avslutningsord Camilla Moneta