Utsnitt av kunstverket Skyldner. Kjøllen, Nasjonal turistveg Rondane. Kunstner: Matias Faldbakken. Foto: Harald Christian Eiken, vmproduksjon.no

 

Kunstprogrammet tar for seg ideene bak kunstprosjektene. Samtidskunst blir gjerne knyttet til museer, gallerier og utsmykking av offentlig rom. Kunsten i regi av Nasjonale turistveger er derimot omgitt av natur og plassert i områder der man ikke forventer kunst.

Kunstprosjektene i Nasjonale turistveger- og fremtiden for en bærekraftig kunstproduksjon i natur og landskap 
TIDSPUNKT  TEMA FOREDRAGSHOLDER
    Seminarleder: Mike Sperlinger - Kunstner og forfatter 
10.00-10.05 Velkommen Morten Kvamme - Leder av kunstprogrammet 
10.05-10.10 Dagens program Mike Sperlinger
10.10-11.00 Restless: Towards a new art ethics Ingrid Halland - Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo / Universitetet i Bergen 
11.00-11.45 "Skyldner" Et portrett av gjeld Matias Faldbakken - Kunstner og forfatter
12.00-13.00 Lunsj  
13.00-13.45 Paneldiskusjon Ledet av Mike Sperlinger
14.00-14.45 Expanded landscapes. On curating art & ecology Blanca de la Torre - Kurator
14.45-15.00 Samtale og avslutning Mike Sperlinger i samtale med Blanca de la Torre