Modell av rasteplassen Utsikten, Nasjonal turistveg Gaularfjellet. Arkitekt: Code arkitektur. Foto: Trine Kanter Zerwekh, Statens vegvesen

 

Utstillingen skal gjøre opp status, feire, diskutere og reflektere over turistvegsatsingen sett i forhold til vår tids utfordringer.

Utstilllingen presenterer 121 ferdigstilte prosjekter utført av 50 ulike arkitekter, landskapsarkitekter og kunstnere fra 1994 og fram til i dag. Faktainformasjon og bilder er montert i kronologisk rekkefølge på AHOs 42 meter lange lysende glassvegg, ledsaget av arkitekturmodeller. I auditorium 1, Grete Prytz, lanseres konkurranseutkast for nye turistvegprosjekter. 10 bidrag er levert i arkitektkonkurransen om nye prosjekter på fem ulike tomter, og studenter i arkitektur og landskapsarkitektur ved NTNU, NMBU, BAS og AHO har levert 52 bidrag i studentkonkurransen om nye tiltak på Hesthamar i Hardanger og Grimsa bru i Rondane.

I galleriet beskrives et sett av satsingens utfordringer og dilemmaer. Gjennom filmer løftes utvalgt arkitektur og kunst fram som forbilder for framtidige prosjekter. Små tiltak langs vegene er vist side om side med omfattende og komplekse arkitektoniske og kunstneriske verk, ved blant andre Louise Bourgeois, 70 grader nord, Matias Faldbakken, Carl Viggo Hølmebakk, Jensen og Skodvin, Snøhetta og Peter Zumthor.

Åpningstider for utstillingen
Mandag til fredag: kl. 08.00-20.00
Lørdag og søndag: kl. 10.00-18.00
Det er fri adgang til utstillingen