Eldhusøya

Eldhusøya, Atlanterhavsvegens største rasteplass, ligger vakkert til i havgapet.

Arkitekt:
Ghilardi+Hellsten Arkitekter
Fullført:
2010
Utsiktssti ved Eldhusøya rasteplass.
Utsiktssti ved Eldhusøya rasteplass. Foto: Roger Ellingsen, Statens vegvesen

Her har arkitekten lagt stor vekt på å legge til rette for funksjonshemmede og å gjøre få inngrep i terrenget. Utsiktsstien er laget av en rist i komposittmateriale som flyter over terrenget, fundamentert med pæler. Materialet er tilnærmet vedlikeholdsfritt. Fordi stien ikke ligger nede på bakken, unngår vi store inngrep i landskapet. Deler av øya er våt og myrlendt og sårbar for tråkk. Stien vil redusere slitasjen på terrenget og kanalisere ferdselen. Det er valgt mørk grå farge på komposittmaterialet som harmonerer med fargene i naturen. I tillegg til den svevende utsiktsstien er det reist et servicebygg som rommer kiosk, informasjon og toaletter. Frontveggene har linseformede vindu integrert i det svarte ytterpanelet med bølge/fiskemønstre. Parkeringsplassen er også rustet opp.

Til Eldhusøya