Norge har lang tradisjon med å tilpasse bygninger i krevende terreng. Denne tradisjonen har formgivere tatt videre i arbeidet med å foredle de nasjonale turistvegene. Arkitekturen skal legge til rette for naturopplevelsene, samtidig som den er en attraksjon i seg selv. Kunsten langs vegene skal forsterke strekningenes egenart og fortelle andre tankevekkende historier.

Turistvegseksjonen i Statens vegvesen har engasjert over 50 arkitekter, landskapsarkitekter, designere og kunstnere, både unge og veletablerte. I arbeidet har vi lagt vekt på nyskaping og kreativitet som har resultert i en sjelden skaperkraft, og mange unge arkitekter har høstet stor annerkjennelse for sine nyskapende turistvegprosjekter. De fleste formgiverne er norske. Unntaket er verdenskjente navn som arkitekten Peter Zumthor og kunstnerne Louise Bourgeois og Roni Horn.

Oversikt over alle arkitekter og kunstnere.