Vegdirektøren

 • Eieren av attraksjonen og merkevaren Nasjonale turistveger

Nasjonale turistveger, Statens vegvesen

 • Planlegge, bygge og fornye rasteplasser, utsiktspunkt og store attraksjoner langs de atten Nasjonale turistvegene
 • Reparere og fornye turistveginstallasjoner som bygninger, møbler, søppelkasser og informasjonstavler
 • Forvalte eierskapet og sørge for god drift på turistvegstopp med salg og servering
 • Profilere Nasjonale turistveger og forvalte bruk av turistveglogoen
 • Bidra til at landskapshensyn og visuelle kvaliteter ivaretas i andre aktørers prosjekter

Vegeiere: Fylkeskommuner og Statens vegvesen

 • Drift og vedlikehold av turistvegene og trafikkarealene på alle tilliggende rasteplasser, utsiktspunkter og store attraksjoner
 • Drift og vedlikehold av grøntarealer, toaletter m.m. på turistveganleggene
 • Vektlegge landskapshensyn og visuelle kvaliteter på vegtiltak slik at kjøreopplevelsen ved å ferdes langs Nasjonale turistveger ikke forringes
 • Bidra til at Nasjonale turistvegers kvaliteter vektlegges i uttalelser til arealplaner i turistvegområdene

For noen anlegg er det kommunene eller private aktører som ivaretar daglig drift og løpende vedlikehold i henhold til inngåtte avtaler. Nye Veier AS har ansvaret for deler av riksveg 13 i Hardanger.

Reiselivsaktørene nasjonalt, regionalt og lokalt

 • Tilby mat, overnatting, vertskap, aktiviteter og opplevelser med god kvalitet
 • Benytte Nasjonale turistveger i sin markedsføring av Norge og de enkelte områdene
 • Ta i bruk Nasjonale turistveger i utviklingen av det norske reiselivsproduktet

Kontaktnett

For å lykkes med attraksjonen Nasjonale turistveger er det behov for konstruktiv deltagelse fra mange aktører nasjonalt, regionalt og lokalt. Turistvegarbeidet berører 8 fylkeskommuner, 60 kommuner, andre offentlige organer, reiselivsorganisasjoner, næringsliv, bygdelag og ildsjeler.