Steiner med informasjon om landhevingen ved Mortensnes gjennom 7000 år. Foto: Jørn Kjersheim - Arkeoplan

Mortensnes kulturminneområde er en attraksjon med museum i Nesseby kommune i Finnmark. Området anses som ett av de rikeste og mest mangfoldige kulturminneområder i Europa, og har et omfattende nettverk av tilrettelagte kulturstier.

Stiene her viser spor etter bosetting fra yngre steinalder, et stort førkristent gravfelt, offerplasser, fangstgroper og ulike fangstanlegg. Nesseby kommune eier museumsbygget med tilhørende parkeringsplass, Sametinget forvalter kulturminnene i området og Varanger Samiske museum ivaretar daglig drift og skjøtsel.

Billdet viser Mortensnes kulturminneområde ligger idyllisk til i den indre delen av Varangerfjorden.
Mortensnes kulturminneområde ligger idyllisk til i den indre delen av Varangerfjorden. Foto: Hugo Fagermo, Statens vegvesen

For å øke stedets attraksjonsverdi har Statens vegvesen utfordret landskapsarkitekt Inge Dahlman til å utforme et prosjekt med oppgradering av uteområdet og parkeringsplassen ved museet. Planen har vært å gjøre inngangspartiet mer synlig og bedre informasjonen om kulturminneområdet.

Bildet viser hvordan det er bygd en sti med sviller og satt opp informasjon  ved museet.
Fra parkeringsplassen til museet er det bygd en sti med sviller og satt opp informasjon. Foto: Hugo Fagermo, Statens vegvesen

Nå har museet fått en helhetlig oppgradering av parkering, stiene i landskapet og tilkomsten inn til museet fra Nasjonal turistveg Varanger.

Landskapsarkitekt: Inge Dahlman/ Asplan Viak
Entreprenør: Mietinen Maskin AS