Vorren er utført i tradisjonshåndverk med laftede steinkasser og med steinheller som dekke. Foto: Tom Auger, Rever og Drage Arkitekter.

Vorren, eller steinpiren, strekker seg 65 meter fra stranden utover i fjæra. Piren er utført i tradisjonshåndverk med lafting og bolverk som er blitt steinsatt. Et nytt moderne servicebygg, romslig parkeringsplass og sti gjennom et tett skogholt ned til rasteplassen ved stranden gjør rasteanlegget komplett. Rasteplassen Sundshopen er en av seks nye attraksjoner som åpner i 2023.

Innsjøen Sundshopen består av en blanding av sjø- og ferskvann og har opp gjennom tidene vært et velegnet badested for lokalbefolkningen.
Innsjøen Sundshopen består av en blanding av sjø- og ferskvann og har opp gjennom tidene vært et velegnet badested for lokalbefolkningen. Foto: Tom Auger, Rever og Drage Arkitekter.

Inneværende år markerer Nasjonale turistveger 30 år med kunst og arkitektur i storslått natur langs 18 strekninger. Det var i 1993 Stortinget bad Samferdselsdepartementet om å se nærmere på kombinasjonen veg og reiseliv. Statens vegvesen tok ansvaret. Resultatet er i dag en nasjonal attraksjon med internasjonal appell som medvirker til økt lønnsomhet for lokalt næringsliv.

Med moderne servicebygg, stor parkeringsplass og sti ned til rasteplassen er Sundshopen blitt et flott stopp for reisende langs Nasjonal turistveg Helgelandskysten.
Med moderne servicebygg, stor parkeringsplass og sti ned til rasteplassen er Sundshopen blitt et flott stopp for reisende langs Nasjonal turistveg Helgelandskysten. Foto: Tom Auger, Rever og Drage Arkitekter.

Jubileumsmarkeringen Rast viser kombinasjonen kunst, arkitektur og reiseliv langs 18 Nasjonale turistveger gjennom 30 år. Markeringen blir holdt på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo med seminar og utstilling i tidsrommet 15.  – 25. juni.
Les mer om 30-årsmarkeringen Rast her:

https://www.nasjonaleturistveger.no/no/30-arsmarkeringen-rast/

Sundshopen er blitt et stemningsfullt turistvegpunkt.
Sundshopen er blitt et stemningsfullt turistvegpunkt. Foto: Tom Auger, Rever og Drage Arkitekter.

Arkitekt: Rever & Drage
Entreprenør: OK Kristoffersen
Byggherre: Statens vegvesen