Nytt servicebygg ved Gjendeosen, Nasjonal turistveg Valdresflye. Illustrasjon: Knut Hjeltnes sivilarkitekter

Nå har Statens vegvesen bestemt å vente med den offisielle åpningen til våren 2024.

Strekningsansvarlig for Nasjonal turistveg Valdresflye, Werner Harstad, sier det kom et tydelig ønske fra de lokale bedriftene om og vente med å rive den gamle kiosken til 1. oktober.

-Dette ble viktigere å etterkomme enn å ta den planlagte høståpningen av det nye anlegget i september, sier Harstad. Han legger til at framdrift og fullføring av det nye bygget vil gå som planlagt i år.

Kafe og lagerbygg i tre like ved Gjende.
Turistveganlegget ved Gjende. Illustrasjon: Knut Hjeltnes sivilarkitekter

Fase 2; Servicebygg med kafe og toalett

Fullføringen av turistveganlegget ved Gjende består av et nytt servicebygg på 350 kvadratmeter i tre og glass med kiosk/café og toalettanlegg. Omkringliggende uteareal opparbeides enkelt med god forankring i omliggende terreng.

Med det nye bygget fullfører Statens vegvesen sitt arbeid med å løfte Reinsvangen/Gjende til å bli en av ti særskilte attraksjoner langs de 18 nasjonale turistvegene, i selskap med Vøringsfossen, Trollstigen og Torghatten.

Arkitekt: Knut Hjeltnes sivilarkitekter.