Fossatromma ved Vøringsfossen. Foto: Carl-Viggo Hølmebakk, illustrasjon

Etter utvikling av destinasjon Vøringsfossen med tre foregående utbyggingsetapper blir anlegget komplettert med offentlig toalett og stort parkeringsanlegg. Parkeringsanlegget skal blant annet dimensjoneres for 14 standard el-ladeplasser samt 2 HC el- ladeplasser.

Formålet med markedsdialogen er å få innspill på hva markedet kan tilby og levere av løsninger i henhold til planer og behov for en ladestasjon på Fossatromma.

Oversiktsbilde over fjellandskapet ved Vøringsfossen og Fossatromma med utsiktsplattformer i stål.
Vøringsfossen er en av Norges mest kjente turistattraksjoner. Foto: Kjetil Rolseth

Dialogkonferansen gjennomføres på Teams 2. desember 2022, kl. 12:00-14:00.

Torsdag 8. desember 2022 vil det gjennomføres én-til-én møter mellom leverandører og Statens vegvesen på Teams. Her vil det være mulig for leverandør å presentere seg og sine løsninger nærmere.

Leverandører som ønsker å delta i dialogkonferanse og/eller én-til-én møter bes melde sin interesse via KGV. 

Påmeldingsfrist til dialogkonferansen er 30. november 2022.
Påmeldingsfrist til én-til-én møter er 6. desember 2022.