Vøringsfossen er kanskje den mest kjente fossen i landet. Foto: Kjetil Rolseth

Etter utvikling av destinasjon Vøringsfossen med tre foregående utbyggingsetapper skal nå anlegget kompletteres med et stort parkeringsanlegg, offentlig toalett og landskapsarbeider på Fossetromma.

Hensikten med dialogen tirsdag den 4. oktober er å orientere om prosjektet, undersøke interessen i markedet, samt å få tilbakemeldinger og innspill før ferdigstilling av konkurransedokumentene og kunngjøring.

Dialogkonferansen 4. oktober gjennomføres på teams og består av to deler:

Kl. 09.00 – 10.30: Åpen dialogkonferanse med informasjon om prosjektet og prosessen.

Kl. 11.00 – 16.00: En-til-en møter mellom byggherre og entreprenører.

Påmelding til dialogkonferanse og/eller en-til-en møter sendes senest 30. september kl. 12.00 til: .