Det nye servicebygget er tegnet av Studio Vatn & Jørgen Tandberg Arkitektur.

Det nye servicebygget skal bestå av toaletter, teknisk rom og varmestue. De tre toalettene består av to unisex-toaletter og ett HC-toalett med stellebord. Varmestuen skal gi ly og utsikt mot storhavet.

I tilknytning til servicebygget skal det være sykkelparkering og molok for avfallshåndtering. Servicebygget tilpasses krav til universell utforming.

Skisser viser området ved Brunstranda med nytt servicebygg.
Illustrasjon tegnet av Studio Vatn & Jørgen Tandberg Arkitektur.

Utomhusanlegget skal utbedres med en møbleringssone på nedsiden av toalettbygget. Dette arealet bindes sammen med toalettbygget og parkeringsplassen med en universelt utformet sti. Oppholdsarealer opparbeides med gressarmeringsstein og møbleres. Oppdraget vil også omfatte utbedring av dagens trafikale arealer.

Konkurransen om nytt servicebygg og tilhørende utomhusanlegg er alminnelig kunngjort på Doffin database for offentlige innkjøp. Bygg og anlegg planlegges ferdigstilt før utgangen av inneværende år.

Nasjonal turistveg Lofoten strekker seg fra Raftsundet i øst til Å i sørvest. Strekningen er en kjøretur gjennom et veletablert reisemål med storslått natur og levende kystkultur.

Arkitekt: Studio Vatn & Jørgen Tandberg Arkitektur