Den unike utsiktplattformen på Stegastein er en del av Nasjonal turistveg Aurlandsfjellet. Her har de lokale reiselivsbedriftene mer enn firedoblet sin verdiskaping. Foto: Kjetil Rolseth

Disse turistvegene har hatt en høyere verdiskapingsvekst enn andre sammenlignbare referansebedrifter regionalt og nasjonalt.

Effektmåling

Menon Economics står bak den nye rapporten «Effektmåling av Nasjonale turistveger – Lokaløkonomiske effekter av de nasjonale turistvegene Geiranger-Trollstigen og Aurlandsfjellet». Hensikten har vært å undersøke om turistvegsatsingen har hatt en positiv virkning på reiselivet lokalt. Rapporten er gjennomført på oppdrag av Statens vegvesen.

Rapporten dokumenterer at reiselivsbedrifter langs de to turistvegene har hatt en langt sterkere verdiskapingsvekst enn sammenlignbare referansegrupper både regionalt og nasjonalt. Referansegruppene består av reiselivet i sammenlignbare distriktskommuner som ikke har Nasjonale turistveger. Veksten kommer dessuten etter ferdigstillelse av de største og viktigste turistvegpunktene langs strekningene.

Menons nye rapport bekrefter funnene fra deres tidligere rapporter, som fant klare positive næringsøkonomiske effekter av turistvegsatsingene i Varanger og Rondane (2017), på Senja og Gaularfjellet (2019) og i Ryfylke og Atlanterhavsvegen (2020).

Geiranger-Trollstigen

I perioden 2006-2019 mer enn tredoblet reiselivsbedriftene langs Nasjonal turistveg Geiranger-Trollstigen sin verdiskaping.

Dette tilsvarer en verdiskapingsvekst på 240 prosent. Veksten er 81 prosentpoeng høyere enn referansegruppene regionalt og 110 prosentpoeng høyere enn referansegruppene nasjonalt.

Utsiktplattform på Trollstigen med turister. turister
Reiselivsbedriftene langs Nasjonal turistveg Geiranger-Trollstigen har hatt en verdiskapingvekst på 240 prosent i perioden 2006-2019. Foto: Frid-Jorunn Stabell, Statens vegvesen

Aurlandsfjellet

Reiselivsbedriftene langs Nasjonal turistveg Aurlandsfjellet mer enn firedoblet sin verdiskaping i perioden 2006-2019.

Dette tilsvarer en vekst på 323 prosent (63 prosentpoeng høyere enn referansebedriftene regionalt og 132 prosentpoeng høyere enn referansegruppene nasjonalt). Her har i tillegg verdiskapingen i handelsnæringen tredoblet seg.

Bil på veg over fjellet med høye brøytekanter.
Nasjonal turistveg Aurlandsfjellet, også kaldt Snøvegen. Foto: Bjørn Andresen, Statens vegvesen

Støtter konklusjonen

Menons analyse er supplert med 48 intervjuer av aktører langs de to strekningene, gjennomført av Statens vegvesen i perioden mars-mai i år.

Tilbakemeldingene fra intervjuene bekrefter fullt ut at Vegvesenets turistvegsatsing bidrar til økt lønnsomhet for reiselivsnæringen i distriktene langs attraksjonen Nasjonale turistveger.